středa 3. července 2013

HANSAPÄEV IN PÄRNU

Poslední víkend v červnu se konal Hansapäev v Pärnu. Jsou to hanzovní dny, ve kterých se vrací do středověku.  Část Pärnu mezi Valli park a Munamäe park zaplnily stánky s řemeslnými výrobky, jídlem, na třech podiích hrála hudba a také se hrály divadelní představení. Mohli jste potkat lidi ve středověkých kostýmech, vyzkoušet střelbu z luku a kuše a mnoho dalšího.

Last weekend  in June held Hansapäev in Pärnu. It are Hanseatic days, in which goes back to medieval times. Parts of Pärnu between Valli park and Munamäe park are filled with craft stands, with food, on the three stages playing music and also theater performances. You could meet people in medieval costumes, practice archery and also from crossbow and much more.


 


- heritage stage - - water stage - 


- water stage -  


- water stage -  - byl tady taky zákoutí s domácími zvířaty -

- there was also corner with domestic animals -

Pro mě to byl pracovní víkend, protože „má“ organizace zajišťovala občerstvení pro umělce, organizátory festivalu a také pro návštěvníky festivalu. Náš tým se skládal ze 7 lidí, všichni kromě mě už měli několikaleté zkušenosti. Já měla nějakou zkušenost z minulého týdne z Tori a také nějaké zkušenosti z dřívější doby. Se svými základy estonštiny jsem se postupně začlenila mezi ostatní. Někteří umělci byli i ze zahraničí, takže jsem občas mohla komunikovat v angličtině:-) 

For me too, but it meant working weekend, because my organization ensured catering for artists, festival staff but also for visitors. Our team consisted of seven people, everybody except me already had several years of experience. I had some experience from last week of Tori and something previously time. But over time, I managed to incorporate to group with my basics of Estonian. Some artists were from abroad, so sometimes I could communicate in English :-)


- Uudo and Kaie´s daughter Helin and her boyfriend - 


- Virve - 


- Kaie - 

Stany měly připomínat středověk a to pro mě znamenalo i práci před festivalem:-) Namalovala jsem na stěnu a střechu středověké znaky, vypálila do dřeva názvy nabízeného jídla, připravila jídelní lístek na stoly, atd. 

Tents should remind Middle Ages and it meant for me also work before the festival :-) I painted a medieval signs on the walls and roof, burned names of meal on wood, prepared a menu on tables etc.


- our tent -  


- our tent -  


Festival začal v pátek ráno a probíhal až do nedělního odpoledne. Kromě několika sobotních přeháněk bylo nádherné počasí a ani déšť neodradil lidi od návštěvy festivalu. V sobotu bylo plno, odpoledne jsme se málem nezastavili, ale naštěstí jsem i tak měla čas projít všechny stánky, vidět několik představení. Nejvíce mě zaujala švédská kapela Patrask a běloruské divadlo Medieval theatre DiGreases´s Buffoon Theatre, které mělo několik různých představení.

The festival began on Friday morning and continued until Sunday afternoon. Except for several small rains on Saturday was beautiful weather and neither the rain did not discourage people to visit the festival. On Saturday afternoon was filled, we couldn´t almost stopped. A lot of work, but I enjoyed it :-). Fortunately, I still had time to go through all the stalls and saw several performances. I'm most interested in the Swedish band Patrask and Belarusian Theatre Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre, who had several different performances.- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre -


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- představení hospodské bitky -

- performance of pub fights -
- Stary Olsa ( Belarusian ) -


- Patrask  ( Swedish ) -


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


- Medieval Theatre DiGreases's Buffoon Theatre - 


Žádné komentáře:

Okomentovat