středa 24. července 2013

Handicaft and relax in Pärnu

Minulý týden byl pohodový, v mé organizaci se konal kurz handicrafu pro učitelky, ke kterému jsem se připojila. Vyzkoušela jsem si vyrábět květinovou brož z kůže, krabici z novinových proužků, různé metody zdobení narozeninových přání, zhotovení obalu na knihu a opět jsem malovala na porcelán.
Ještě jsem se s touto skupinou podívala do Tõstamaa, kde jsme si prohlídli bývalý zámek, který teď funguje jako škola a menší muzeum. Také zde proběhl malý workshop a navštívili jsme "ruskou" vesnici, kde nás průvodkyně přivítala  chlebem a solí, ukázala, jak dříve bydleli, pak byla malá ochutnávka jídla, měli tam i "Matriošku" dovezenou z Prahy :-). 

Last week was placid. In my organization held handicraft course for teachers, which I joined. I tried to make a flower brooch from leather, boxes of newspaper strips, various methods of decorating birthday cards, how produce book covers and again I painted on portselan. 
I went with this group also to Tõstamaa. Where we visited former castle, now functions as a school and a small museum. Also, there was a small workshop, and we have visited "Russian" village. There lady  welcomed us with bread and salt, showed us how they lived, then a small tasting dishes and there was even "Matrioška" from Prague :-).


"Matrioška"
Při zpáteční cestě do Pärnu jsem vystoupila v Audru, kde jsem počkala na Ester. Její rodina s přáteli ten den kempovala u jezera Tõhela. Přijeli jsme tam až večer, takže  plavat jsem nešla. V celém jezeře je asi 1-1,5 m vody, tak to na koupaní stejně moc není. Manžel od Ester vylovil starou nokii:-)

On the way back to Pärnu got off in Audru, where I waited for Esther. Her family and friends that day camped at the lake Tõhela. I arrived in the evening, so I did not go swimming. But they said that the whole lake is deep only 1-1.5 m, so for the swimming just as, not much. Husband of Esther pulled out from lake an old Nokia :-)


Na víkend mě přijela navštívit Heli a taky do Pärnu na několik dní přijel byvalý dobrovolník z mé organizace Gaétan se svým přítelem Nikem. Teď už neznám jen první francouzskou dobrovolnici Flo. Počasí nebylo moc ideální, ale sluničko na nás občas vykouklo. S Heli jsme v pátek navštívily koncert, který byl ukončením probíhajícího workshopu pro mladé drigenty z celého světa.

Heli visited me on the weekend. Also came to Pärnu for a few days former volunteer  from my organization Gaétan with his boyfriend Nik. Now I do not know just the first French volunteers Flo. The weather was not very ideal, but the sun occasionally peeked at us. Heli and I visited concert on a Friday that was the end of the ongoing workshop for young drigenty from around the world.


- Heli, Nik a Gaétan - 

photo by Gaétan

- Heli a já na kamenné hrázi -

- Heli and I on the muul -


- Heli - 


- Heli a já na kolotoči -

- Heli and I on a carousel - 


photo by Heli

Žádné komentáře:

Okomentovat