čtvrtek 27. června 2013

JAANIPÄEV

Mám za sebou prodloužený víkend a letní slunovrat v Estonsku.
23.6. je Jaanilaupäev a 24.6. je Jaanipäev v Estonsku. Tyto dny jsou jedny z nejdůležitějších v roce, možná důležitější než Vánoce. Pohanské tradice jsou v Estonsku hluboce zakořeněné. Taky slavíme Svatojánskou noc z 23. na 24.6, ale tady je to opravdu stále velká oslava letního slunovratu. V každé vesnici a městě se staví velké vatry (táboráky), kolem kterých se večer všichni sejdou a tancují a zpívají až do dalšího dne. Tyto dny téměř slunce nezapadá, takže  nevím jestli je 11 hodin večer nebo už 3 hodiny ráno.

I've had a long weekend and the summer solstice in Estonia.
3.6. is Jaanilaupäev a 24.6. is Jaanipäev in Estonia. These days are one of the most important days of the year, perhaps more important than Christmas. Pagan traditions are deeply rooted in Estonia. We also celebrate Midsummer night from 23.6 to 24.6, but here it is still really big celebration of summer solstice. In every village and town to build large bonfires, around which all meet in the evening and they are dancing and singing until the next day. These days almost sun sets, so I never know if it is 11 pm or 3 am.


- při výrobě banneru pro Jaanipäev -

- during production banner for Jaanipäev -


V pátek bylo ještě ukončení Týdne plachtění, kam jsem na chvíli vyrazila s Ester a její rodinou. Bylo tam pár hudebních představení a show na řece. Mě nejvíce zaujalo představení, kdy tři muži stáli každý na jedné "mini plošině" a proud vody je vynášel nahoru nad vodu. V ruce ještě drželi hadice, ze kterých stříkala voda. Dělali přitom různé triky, kdy třeba ve spirále "vyjeli" do výšky potom skočili po hlavě do vody a zase vystoupali nahoru. Z dálky to vypadalo, jako by pluli ve vzduchu nad vodou.

Friday was also the end of Week sailing,  where I headed out with Ester and her family on an moment. here were a couple of musical performances and shows on the river. I was most interested performance, when three men, everyone stood to "mini platform" and a stream of water is brought in to the top above the water. They held  also hose in his hand, from which water is sprayed too. They did various tricks when for example they "went" up in a spiral  then jumped head first into the water and climbed back up above water. From a distance it looked like they floated in the air above the water.


- foto z novin Postimees -

photo from newspaper Postimees -

V sobotu po páteční dlouhé noci jsem jen relaxovala na zahradě. Večer jsem jela pomáhat moji organizaci do Tori na Jaanituli, kde zajišťovali občerstvení. I tam měli postavenou velkou vatru, u které se sešli všichni lidé z okolí a celý večer tančili a zpívali. My jsme odjížděli někdy ve dvě hodiny ráno, protože další den byla oslava Jaanipäev v moji organizaci, ale stále tam ještě zůstávalo hodně lidí.

On Saturday, after a long Friday night I just relaxed in the garden. In the evening I went to help my organization to Tori on Jaanituli, where they took care of snacks. They also had built a large bonfire, where met together all the people of the area and the whole evening they danced and sang. We drove off after two o'clock in the morning, because the next day was a celebration Jaanipäev in my organization, but there still remained a lot of people. 


- Jaanipäev v mé organizaci -

- Jaanipäev in my organization -

V neděli jsem měla vyrazit s Nikem a jeho kamarádem do Rakvere za jejich kamárady oslavit Jaanipäev tam, ale Nik posunul odjezd na pondělí ráno. Proto jsme strávili den v Pärnu, a protože bylo opravdu teplo, vyrazili jsme na pláž a já jsem se poprvé koupala v Baltickém moři. Voda překvapivě nebyla studená a trochu jsem si i zaplavala. Pärnu leží v zálivu a musí se jít opravdu hodně daleko od pláže, aby se dalo plavat. Výhodou je, že u pláže se voda vyhřeje docela rychle. Večer jsme vyrazili na grilování k přátelům. Když jsem asi v 1 hodinu ráno dorazila domů, Ester a její přátelé ještě seděli na zahradě, tak jsem poseděla u ohně a i s nimi oslavila Jaanipäev. Estonci slaví tento svátek opravdu hodně dlouho do noci.  

On Sunday I should go with Nik and his friend to their friends to the Rakvere. There celebrate Jaanipäev, but Nik postponed departure on Monday morning. So we spent the day in Pärnu and it was really warm, we went to the beach and I swam for the first time in the Baltic Sea. The water wasn´t surprisingly cold. Pärnu is located in the bay and you have to go really far away from the beach when you want to swim. The water is low and warms up pretty quickly the beach. In the evening we went to a barbecue for friends and when I  arrived home about 1 am, so Ester and her friends were sitting in the garden. So I sat about the fire and I finally spend Jaanipäev also with them. Estonians celebrate this holiday really late into the night (morning).- Jaanipäev v mé organizaci -

- Jaanipäev in my organization -
Protože Nik v noci zrušil naši cestu do Rakvere a v ponděli mají Estonci státní svátek, tak jsem ho strávila doma a také se jela projet na kole po okolí Pärnu. Docela mě mrzí, že Nik zrušil naši cestu, protože jsem se na ni těšila. Měl to být poslední výlet než odjede na Island :-( A taky kdybych to věděla, že to tak dopadne, mohla jsem něco podniknout s moji českou kamarádkou z Tallinu:-(

Because Nik canceled our trip to Rakvere at night and on Monday was public holidays in Estonia, so I spent it at home and at least I rode a bike around Pärnu. I am quite regret that Nik canceled our trip because I was looking forward to it and it should be the last trip before he is going to the Iceland :-( And if I knew that this would happen, I could go to some trip with my czech friend from Tallinn :-(

Žádné komentáře:

Okomentovat