pátek 19. července 2013

Tartu-Suur munamägi-Rouge


Mám za sebou další krásný víkend, kdy jsem poznávala další část Estonska. Tentokrát jsem se vydala na nejvyšší horu Estonska Suur munamägi (  „Velká vejcová hora“, 318 m n. m.), která je také nejvyšší horou pobaltských zemí. Ano, to číslo v závorce je správně.

I've had another wonderful weekend, when I appeared another part of Estonia. This time I have reach to the highest mountain Estonia Suur Munamägi ("Great egg mountain", 318 m asl) and it also is the highest mountain in the Baltic countries. Yes, that's the number in brackets is correct.


- připravene k výšlapu -

- ready to climb the highest mountain -

Cestovala jsem se svou další českou kamarádkou Heli. Potkaly jsme se v Tartu, pracuje nedaleko v jedné vesnici. Jak už jsem v minulosti psala, tak v Estonsku jezdí autobusy zejména mezi hlavními centry a do odlehlých míst jedou jen občas. Takže se opravdu vyplatí cestovat autem a nebo stopovat. My jsme využily druhou variantu, protože ani jedna nevlastníme auto a stresovat se, že už za chvíli jede poslední autobus, někdy kolem 5 hodiny odpoledne, se nám nechtělo.

This time I traveled with my other czech friend Heli. We met in Tartu, she is working in a nearby village. As I once wrote in Estonia so buses travel mainly between main centers and to remote areas buses travel only occasionally. So it's really better to travel by car or hitchhike. We used the second option, because neither one of us do not  have own a car. And stress that bus will travel soon and it is the last bus  go back sometime around 5 hours in the evening we did not want.


- připravit ke startu teď -

- prepare, let's go -
Nemám zkušenosti se stopováním v ČR, ale tady v Estonsku jsou opravdu přátelští lidé a nečeká se dlouho než nám někdo zastaví. Většinou nás svezou dál než oni sami jedou. Třeba nás zavezou až za město, aby se nám líp pokračovalo ve stopování. Paráda, tímto způsobem jsme dojely těsně až pod horu, stačilo nám pak vyšlapat „jen pár“ schodů. Toto místo by měl navštívit každy Estonec, alespoň jednou za svůj život. Potkaly jsme tady dokonce dvě svatby.

I have no experience with hitchhiking in Czech Republic but here in Estonia are really friendly people and we do not expect long time than somebody stops us and mostly ride farther than they themselves go. For example they take us behind city where they finish to make us better continued in hitchhiking. Wow, that's way we got close to the mountain, enough for us to track out only a few stairs. This place should visit every Estonian, at least once in your life. We met here even two weddings.


- jsem u cíle -

- we are at goal -


- výhled z věže -

- view from the tower -
Stále jsme měly čas, bylo krásné počasí a asi o 9 km dál se nachází nejhlubší jezero v Estonsku Suurjärv v Rouge. Takže opět na stopa, ale tentokrát jsme čekaly nebo spíš šly docela dlouho. Nebyla to hlavní silnice do Rougy. Ušly jsme asi 4 km, mezitím projely tři auta a až to čtvrté nám zastavilo. Poprvé v životě jsem se svezla v Alfa Romeo:-)

We had still time and beautiful weather and about 9 km farther is located deepest lake in Estonia- Suurjärv in Rouge. We went about 4 km, meanwhile passed three cars until fourth we stopped. For the first time in my life I took a ride in Alfa Romeo :-)


V Rouge kromě několika jezer je i dřevěná rozhledna, houpačka a nádherná příroda. Kdybychom se nemusely vrátit zpět do Tartu, klidně bych i zůstala déle, ale bylo už po 9, nejvyšší čas jít stopovat. Ani tentokrát jsme nemusely čekat dlouho, pán nás svezl až za Võru, na silnici směrem do Tartu, kde jsme si stoply auto s třemi mladými lidmi, kteří byli kreslit obraz na velkou plochu před místním muzeem. Škoda jen, že za námi nedorazili na pivo v Tartu.

In Rouge addition to several lakes is a wooden tower, swing and beautiful nature. If we did not have to go back to Tartu, I would also stay longer. But it was after 9, it's time to go hitchhike. This time also we did not have to wait long, the man drove us until behind Võru on the road to Tartu. Where we stopped car with three young people who were to draw a picture on a large area before the local museum in Võru. It's a pity that they didn´t reach at the pub for a beer in Tartu.


- Rouge - 

- houpačka v Rouge -

- swing in Rouge - 


- staré čerpadlo pro pštrosí farmu, které leží nad jezerem -

- the old pump for an ostrich farm, which lies above the lake - 

V neděli jsme pojaly odpočinkově, oběd  v centru, procházka městem, návštěva parku a taky jsem si koupila náušnice. Takže po více než roce můžu mít zase něco v uších, ale zatím se jim to moc nelíbí, už si odvykly.On Sunday we had a relaxing, lunch in the city, a city tour, a visit to the park and I bought new earrings. So after more than a year I have again something in my ears, but they did not like  yet, they already don´t used to it.

Žádné komentáře:

Okomentovat