úterý 1. ledna 2013

Maarja Küla and the Science Centre AHHAA in Tartu


Už máme leden, ale já se ještě vrátím do prosince, kde jsem opět navštívila Heli. Ani bych se k tomu výletu nevracela, ale navštivily jsme Přídovědecké centrum Ahhaa v Tartu. Kdokoliv někdy pojede přes Tartu, tohle si nenechejte ujít, ať jste v jakémkoliv věku, stojí to fakt za to :-). 

Meil on juba jaanuar, kuid ma tulen tagasi detsembrisse, kus ma uuesti käisin Heli juures. Me käisime SATeaduskesuses AHHAA Tartus. Kui keegi on kunagi minemas  Tartusse, siis tasub külastada, see on tõesti super :-).

We already have January, but I will come back to December, where I again visited the Heli. I would not come back to this trip, but we visited the Science center AHHAA in Tartu. Anyone ever go through Tartu, you go to visit it, whether you are any age, it is really super :-).- the Science center AHHAA in Tartu -


- ale ta velká budova vzadu k tomu nepatří. To je převážně bytový dům, tak trochu 90. léta  u nás. Říkáme tomu s Heli "šnek"- 


- but not this tall, white building. It is mostly residential house. We with Heli call it  "snail" -


- aga mitte suure valge maja. See on enamasti elamu maja. Me koos Heliga helistame seda "tigu" -


Tentokrát jsem vyrazila až v sobotu večer, protože se slavily 6.narozeniny od Tarma (to je jeden ze synů Ester, u které bydlím). Dorazila jsme do Maarja Küla tak akorát na saunu, s Heli jsme kecali hooodně dlouho:-).

Seekord ma läksin laupäeva õhtul, sest me tähistasime Tarmo 6.sünnipäeva (See on üks Esteri poegadest, kus ma elan). Ma tulin Maarja Küla täpsat sauna ajal ja me rääkisime koos Heliga pikka aega :-)

This time I went on Saturday evening because they were celebrating 6. birthday from Tarma ( this is one of the sons of Esther, where I live). I arrived in Maarja Küla exactly on the sauna, we talked with Heli looooong time :-).
- no comment - 


V neděli musela být Heli v práci, to znamená, že je v jednom z domů, kde bydlí několik "klientů"(„mentálně postižených“ lidí).

Pühapäeval Heli pidi olema tööl, see tähendab, et ta on üksi majas, kus elas mitu klienti ( vaimse puudega inimesi).

On Sunday Heli had to be at work, it means that she is in one of the houses where live several "clients" ("mental disability" people).- vzadu jsou vidět dva domy pro "klienty" -

- in the background are seen two houses for "clients" -

- taustal on näha kaks maja  "kliendid" -


Byla neděle, takže nebylo tolik úkolů, nemají ten den žádný přesný program, mají volno, většinou to znamená, že se dívají na televizi nebo pomáhají s nějakou aktivitou( vaření, úklid). Heli ten den měla za úkol vařit. Jiné dny, chodí do školy, do práce, mají ve vesnici workshop, kde vyrábějí výrobky z různých materiálů pro prodej.

Oli pühapäev, nii et ei olnud nii palju tööd, neil ei ole täpne programm sel päeval, neil on vaba aega, see tähendab tavaliselt, et nad on vaatavad  telerit või aitavad kokka, koristavad. Heli oli kokk sel päeval. Teistel päevadel nad lähevad kooli, tööle, neil on töökoja hoone külas, kus nad toodavad palju asju, palju materjale.

It was Sunday, so it was not so much the tasks, they have no exact day program, they have time off. It usually means that they are watching television or are helping in some activity (cooking, cleaning). Heli had to cook this day. Other days, going to school, work, have a workshop building in the village where they are producing different products for sale from a variety of materials.- pár momentek před snídání -

- a few snapshots before breakfast -

- mõned fotod enne hommikusööki -- no comment - 

Heli mi taky ukázala tu „workshop budovu“. Tam bych se vyřádila, mají tam dokonce i hrnčířský kruh. Vybrala jsem si tam materiál pro svoje Poi ( odkaz na youtube http://www.youtube.com/watch?v=5-za4HbXxM4 ) a Heli mi ukázala, jak to co nejlíp vyrobit. Takže můžu začít trénovat, ale to bude spíš až na jaře, kdy bude venku  přijatelněji. Další zbytek dne jsme prokecaly, dívaly jsme se na Harryho Pottera a Heli s další pracovnicí vyráběla vánoční přání. Neděla, jak má být :-)

Heli näitas mulle ka töökoja hoonet. Seal ma võiks toota palju asju. Neil on isegi potikeder. Ma valisin oma Poi materjali (linkida youtube http://www.youtube.com/watch?v=5-za4HbXxM4 ), Heli näitas mulle kuidas ma teen seda ja ma andsin oma parima. Ma võin alustada treeningut, kuid parem kevadel. Siis me rääkisime uuesti siis me vaatasime Harry Potterit ja Heli teise töötajaga toodetud Jõulukaarte. Pühapäev nagu tavaliselt :-)

Heli showed me this workshop building too. There I would enjoyed it, they have even a potter's wheel. I chose the material for Poi there ( link on youtube http://www.youtube.com/watch?v=5-za4HbXxM4 ), Heli showed me how it make best. So I can start training, but it would be better in the spring when outdoors will be better wheather. The rest of day we spoke, we watched at Harry Potter and Heli with other staff made christmas cards. Sunday as has be. :-)


- a pár fotek před "večeří", rozdíl jen asi tří hodin od "ranních" fotek -

- a few photos before "dinner", the difference only about three hours from the "morning" photos -

- mõned fotod enne "lõuna", see on ainult umbes kolme tunni pärit "hommikul" fotod -- no comment -


- no comment - 

A v pondělí jsme vyrazily do Tartu, vzala nás autem jedna z pracovnic. I když to ze začátku moc slibně nevypadalo, venku kolem -10°, auto několik dní stálo venku, okna zamrznutá nejen z venku, ale i zevnitř. Ale nakonec jsme vyrazily a v pořádku dojely do Tartu.

Esmaspäeval me käisime Tartus, üks töötaja võttis meid autoga kaasa. alguses see ei tõotanud head, väljas umbes -10 °, auto oli  mitu päeva seisnud, aknad olid külmunud väljast ja ka seest. Kuid lõpuks me jõudsime Tartusse.

On Monday we went to Tartu, took us by car one of the workers. Although in the beginning it did not look too promising, outdoors around -10 °, the car several days standing outside, freezing windows not only from outside but also from inside. But in the end we arrived all right in Tartu.


- než vyrazíme, ještě kafíčko a čaj pro zahřátí -

- before we go, coffee and tea for warm up -

- enne kui me lähme, kohvi ja tee üles soojendada -

A teď k Centru Ahhaa ( http://www.ahhaa.ee/en/ ) Protože bylo pondělí a pro Estonce to není zas úplně levná záležitost, tak jsme to měly málem všechno pro sebe.:-) Vstupné je pro dospělé 12 euro a pro studenty 9 euro, což není zas úplně moc, když vezmu co se tam všechno člověk dozví a nechodí tam každý týden. Ale Estonci, jak postupně zjištuji, tak jsou na tom platově hůř  než my a ceny potravin jsou podobné jako u nás. A i u nás by to bylo pro některé rodiny velký zásah do rozpočtu, ale návštěvu doporučuji všem. Každý kdo zůstal aspoň trochu dítětem si tam to svoje najde.:-) Já jsem velké dítě a Heli též, takže my jsme si to užily.

Ja nüüd  Teaduskesus AHHAA. Oli esmaspäev ja kuna sissepääs on kallis eestlastele, nii et me olime peaaegu üksi. :-) Sissepääs on 12  täiskasvanutele ja  9  õpilatele, mis ei ole  täiesti liiga suur hind, kuna inimesed õpivad seal palju asju ja me ei lähe sinna iga nädal. Aga eestlastel on väiksem palk kui meil ja toidu hinnad on ühesugused nagu meil. Minu kodumaal see on ka kõrge hind mõnele perele. Aga ma soovitan  kõigil külastada seda :-) Meie  nautisime seda väga :-)

And now for the Center Ahha ( http://www.ahhaa.ee/en/ ). It was Monday, and for estonians it is not really quite cheap, so we had almost all for ourselves. :-) Enter for adults is € 12 and € 9 for students, it isn´t too much what everything people learn there and do not go there every week. But estonians, how I gradually realizes, so they have the pay worse than we, and food prices are similar to ours. And in my country it would be also a big problem to the budget for some families . But I recommend a visit to all, everyone who stayed at least a little child :-). I'm a big child and Heli also, so we enjoyed it.


- 3D piškvorky -

- 3D tic tac toe -- do nádoby jsme nejdřív napumpovaly vodu, potom kyslík a potom..... -

- we are first pumped water and oxygen to the containers and then ..... -

- me esimene pumpasime vett ja hapnikku konteineris, ja siis ..... -- .....tři, dva, jedna a start .....a nahoře voda vystříkla -

- ..... three, two, one and start ..... and water splashed  on top -

- ..... kolm, kaks, üks ja alustada ..... ja pritsi vee -- tady jsme si mohly vyzkoušet řídit robota na "Marsu" -

- here we could try to control the robot on "Mars" -

- siin me võiks proovida kontrollida robot "Mars" -- a tady je robot :-) -

-  here's a robot :-) -

-  siin on robot :-) -- a taky přistávání s letadlem, no raději to nechám na někom jiném -

- and also landing the plane, but rather I leave it to someone else -

- ja ka maandumine lennukiga, aga pigem ma jätke see keegi teine -- a tohle byla taky velká legrace. Pro děti tam mají i pláštěnky -

-  this was also much fun. For children there are and raincoats -

-  see oli ka vaga lõbus. Neil on vihmamantlid lastele  -- hops do trychtýře -

- jumps into the funnel -

- hüppama lehtrisse -- dalši tlačítko, po kterém se něco děje, stříká voda -

- next button, after which something happens, spraying water -

-järgmine nupp, mille juhtuma midagi, pritsi vett -- já si vždycky ráda hrála s vodou, ale tady jsem si mohla postavit svoje vodovodní potrubí :-) -

- I've always liked to play with water, but here I could build my water pipelines :-) -

- Ma olen alati meeldib mängida veega, kuid siin ma võiks ehita minu veetorud :-) -- tady je mraveniště se živými mravenci -

- here's anthill with of live ants -

- siin on sipelgapesa koos sipelgad -

- jako křeček v kleci, dost to bolelo :-( -

- like a hamster in a cage, and it hurt to me a lot :-( -

- nagu hamster puuris :-) -- no comment - - stačí zmačknout a bublinky letí -

- just press and bubbles flies -


- No tady přibyla jedna celá třída do centra, ale moc dlouho nepobyli, my jsme byly vytrvalější. :-)
Tady stačilo se posadit, zaručkovat nahoru, pustit lano a jupí dolů :-) -


- Here one class joined to the center , but they did not stay here for too long time, we were persistent :-)
Here just to sit down and climb up, and at top release the rope and go down :-) -- Toto kolo je asi 10 metrů nad zemí připevněné k lanu, naštěstí pod lanem je protizávaží, takže ... -

- This bike is about 10 meters above the ground attached to a rope, under the rope is fortunately counterweight, so ... -- ... vy se klidně můžete po potom laně projíždět tam a zpět a nikdy nespadnete. Ale je to dost zvláštní pocit, šlapat, občas se trochu naklonit na jednu stranu, pak na druhou a stále očekávate, kdy spadnete a ono nic -

- ... you can then feel free to going after the rope back and forth and never fall down. But it's a pretty special feeling, pedaling, sometimes slightly tilted to one side then the other side and still expect when you fall  down and nothing -


- potom nám taky ukázali pár chemických pokusů -

- then they also showed us some chemical experiments -

- siis nad näitasid ka meile mõned keemilisi katseid -- bylo tam toho ještě víc, ale všechno vám ukazovat nebudu – 

- there was more, but I will not show you everything -

- see oli rohkem, kuid ma ei näita teile kõike -
- a na závěr trochu tajemna -

- and on end, a bit of mystery -

- ja lõppu, natuke mõistatus -
- no comment - 

Potom už zbývala  jen nějaká ta hodinka do odjezdu autobusu. Heli chtěla ještě navštívit starožitnictví, prý se tam najde ještě víc krásných věcí než u nás, tady to není zas takový trend. Tak jsme „vyrazily“. Říkala jsem si, že bych tam mohla najít nějaké vánoční dárky. No nakonec jsem tam našla něco pro sebe, krásné plechové krabičky do kuchyně.:-), na kterých jsou názvy napsané estonsky a rusky.

Mul oli ainult üks tund bussini. Heli tahtis külastada antikvariaate, ütles mulle, et me saame leida rohkem ilusaid asju kui meie riigis sest siin on teistmoodi asjad. Nii et me läksime. Ma arvasin, et ma saan leida mõned jõulukingid. Aga ma leidsin midagi endale, ilusad kuivainetopsid kööki. :-)  nimed on eesti ja vene keeles.

Then  it was only some hours to my bus departure . Heli wanted to visit antique shops, she said me that there will find even more beautiful things than at us, here it is not so big of a trend. So we went. I thought that I could find some christmas gifts. Well I've finally found something for myself, a beautiful tin box into the kitchen. :-).


- moje plechové krabičky -

- my tin boxes -

- oma minu tina kastid -


Žádné komentáře:

Okomentovat