úterý 15. ledna 2013

Vánoce v Estonsku / The Christmas in Estonia / Jõulud Eestis


Než jsem odjížděla do Estonska, tak jsem si myslela, že na Vánoce pojedu domů. Těšila jsem se, že uvidím rodinu a kamarády. Někdy v listopadu, po dlouhém zvažování, jsem se rozhodla zůstat na Vánoce v Estonsku a poznat, jak probíhají tady, když už jsem měla tu příležitost :-)

Before I left for Estonia, so I thought I will go home for Christmas. I was looking forward to seeing my family and my friends. Sometime in November, after much considering, I decided to stay for Christmas in Estonia and know  how Christmas underway here when I had the opportunity :-)


- osvětlený most -

- illuminated bridge -

- valgustatud sild -

Prožila jsem krásné a pohodové Vánoce, i když bez rodiny a svých přátel, ale s velmi krásnou estonskou rodinnou atmosférou. A taky bez stresu, že musím ještě něco dělat do školy, jak to bylo vždycky za školních let, kdy jsem celé vánoční prázdniny pracovala na školních projektech. 

I had a beautiful and restful Christmas, though without my family and my friends, but with a very beautiful Estonian family atmosphere. And without the stress that I have to do something to the school, as it was always for the school years, when I spent the Christmas holidays working on school projects.


- vpravo vánoční strom na parkovišti, vlevo divadlo -

- the right is Christmas tree in the parking, the left is the theater -

- paremale on jõulupuu parkla,  vasakule on teater -

Než začnu vyprávět o mých Vánocích v Estonsku, tak jen pár vět k estonským vánočním tradicím. Pro děti mají jednu, která se mi moc líbí. Přibližně od začátku prosince do konce prosince,záleží na rodině, nacházejí děti každé ráno na parapetu okna nějaké sladkosti a nebo drobné dárečky, nosí je Päkapikk ( malý trpaslík). Může se někdy stát, že tam nic nenajdou, to by znamenalo, že předchozí den zlobily. To se ale nestává, jen má někdy Päkapikk trochu zpoždění :-). Tohle by se dalo přirovnat k adventnímu kalendáři u nás, a ten jsem tady viděla v obchodech. Než jsem se dozvěděla o téhle tradici, tak jsem klukům od Ester vyrobila můj adventní kalendář.

Before I will tell you something about my Christmas in Estonia so only a few sentences to Estonian Christmas traditions. The kids have one that I really like. Around the beginning of December to the end of December, depending on the family. Children found some candy or small gifts on the windowsill every morning, Päkapikk (small dwarf) wear them . It may sometimes happen that there will not anything, it would mean that the previous day children were naughty. But it did not happening, only sometimes Päkapikk has a little delay  :-). This could be similar with the Advent calendar in my country, but I saw one also here in the shops. Before I learned about this tradition, I made my Advent calendar for ​​the boys from Ester. Päkapikk ( stažený obrázek z disainistuudio.ee ) - 

Päkapikk ( image downloaded from disainistuudio.ee ) -

Päkapikk ( pilt alla laadisin disainistuudio.ee ) - 

Překvapením pro mě bylo, že v Estonsku nemají vánoční cukroví, mají jenom perník. Vánoční cukroví máme asi jenom my, Slováci, Němci, Rakušané, Poláci a možná ještě nějaká další země. Já si doteď myslela, že je to rozšířené po celé Evropě. Tak jsem se rozhodla, že něco upeču. Upekla jsem pro ně ty nejznámnější - rohlíčky, linecké a kokosky. Děti lineckému stále říkali "piparkook"( to je estonsky perník), asi protože se taky vykrajuje. Pomáhali mi je udělat, tak jim to přišlo stejné.  Všechno se to snědlo:-) Měla jsem trochu strach, protože každá země má své chutě a dělala jsem to jen pár dní před Vánocemi, takže nebylo moc dlouho uleželé. A jak víme, čím déle se nechá uležet, tím je lepší :-)


Surprise for me was it that they don't have Christmas cookies, only gingerbread. Christmas cookies have about just us, Slovaks, Germans, Austrians, Poles and possibly some other countries. I still was thinking that it is widespread all Europe. So I decided to bake something. I made them the most popular - "rohlíčky", "linecké" and "kokosky". Children was saying "piparkook" ( in estonian is gingerbread) instead of  "linecké", probably because it cut out too. They helped me do it, so it seemed to them the same. It all eaten :-) I was a little worried, because each country has its own tastes and I did it just a few days before Christmas, so it was not too long matured. And the longer it matured so it is better :-)


- moje výtvory -

- my creations ( below linecké, left kokosky, right rohlíčky ) -

- minu loomingut (allpool linecké, vasakule kokosky, paremale rohlíčky ) -


- tak cukroví většinou vypadá v českých rodinách (alespoň 10 druhů cukroví) -

- so it looks mostly  christmas candy in most Czech families (at least 10 kinds of christmas candy) -

- nii see valimus enamasti jõulud kommid enamikus Tšehhi perekonnad ( vähemalt 10 liiki  jõulud kommid ) -

Pokoušela jsem se udělat i biskupský chlebíček, který mám ráda, ale ten se moc nepovedl. Asi byl problém u vajíček, z bílku šlo velmi špatně vytvořit sníh. Ale snědla jsem ho. Další co jsem udělala byla "černá omáčka", ta se dělá jen v některých rodinách u nás. Byl jen menší problém, že jsem neuměla sehnat základní ingredienci, povidla, takže jsem to nahradila marmeládou s černého rybízu. Velký rozdíl to nebyl,  můj první pokus se povedl. Doma ji dělá vždycky mamka a na privátě to dělala kamarádka Evička. Nebylo toho mnoho, takže se to rychle snědlo.

 I've tried to do "biskupský chlebíček", which I like, but it too failed. Perhaps the problem with eggs, white part  from egg was maybe bad. I couldn´t to create snow. But I ate it. The next thing I did was "black sauce", this is done only in some families in my country. Was only a minor problem that I could not get the basic ingredient, jam from plums, so I replaced it  jam from black currant. The big difference it wasn´t, my first attempt was good. Other ingredients are almonds, hazelnuts, walnuts, raisins, prunes and sometimes  root vegetables. Everything together cooking for a few minutes. My mom make it at home. There was not much, so it was quickly eaten.


- černá omáčka ( fotka ztažena z matyhochalka.cz ) -

- black sauce ( image downloaded from matyhochalka.cz ) -

- must kastmega pilt alla laadisin matyhochalka.cz ) - 


- biskupský chlebíček ( fotka stažena z www.ceskatelevize.cz ) -

- "fruit bread" ( image downloaded from  eskatelevize.cz ) -

- "  puuviljaleib" pilt alla laadisin eskatelevize.cz ) - 

Jinak jsem moc velké rozdíly ve Vánocích v Estonsku a v České republice nenašla.I u nás existuje mnoho tradic, které se již tolik nedodržují a to stejně platí i tady v Estonsku. Slavnostní večeře a rozdávání dárečků taky probíhá 24. prosince. Jenom v některých rodinách rozdávají dárečky už 24.prosince ráno. Jen tady dárečky nosí  Jöuluvan, vánoční děda. Mají taky vánoční stromek, světýlka na domech a v ulicích, velký strom v centru města. I malý vánoční trh byl tady v Pärnu, myslím ale, že byl tady první rok. Taky popíjejí svařák, říkají tomu Glögi, ale většinou ho už kupují připravený v obchodech. Jeden rozdíl by tady ještě byl, v Estonsku je všude plno sněhu, po dlouhé době jsem měla bílé Vánoce :-).

Otherwise, I didn´t find very big differences in Christmas in Estonia and in the Czech Republic. Even in our country there are many traditions which already not celebration, and the same is true here in Estonia. The Christmas dinner and giving gifts is also the 24th December. Only in some families  already giving gifts on December 24th in the morning. Only here Jöuluvan bringing gifts, "Christmas Grandpa". They have also Christmas tree, lights on the houses and in the streets, a large tree in the center. Here there was a small Christmas market in Pärnu, but I think it was here the first year. Also, drinking hot wine, it calling "Glögi". One difference would still be here, in Estonia is snow everywhere. After a long time, I had a white Christmas :-).


- vánoční trh v Pärnu -

- Christmas market in Pärnu -

- Jõuluturg Pärnu -


- každý den byl i nějaký koncert -

- every day took place a some concert too -

- iga päev oli ka mõned kontsert -

A teď už k mým Vánocům v Estonsku. V sobotu jsme ještě s Ester vyrazily na chvíli nakupovat a hlavně pořídit stromek. Všude je to stejné, i tady je v nákupních centrech plno lidí, žádné překvapení. Naštěstí jsem potřebovala koupit jen pár věcí v potravinách, jinak už jsem měla všechno nakoupené, takže pěkně v klidu:-) Když jsem se ptala Ester, jak velký stromek chce koupit a ona ukázala nad sebe, tak jsem si říkala, jak ten stromek převezeme tím  autem. Jednoduše, daly jsme stromek na zadní sedadlo a asi tak 40 cm špičky stromku bylo venku z okénka. Žádný problém :-) 

And now to my Christmas in Estonia. On Saturday I with Ester went shopping for a while and mainly bought christmas tree. It's the same everywhere, also here in the shopping centres is a lot of people, no surprise. Fortunately, I needed to buy a few things in food, otherwise I had everything bought, so pretty calmly :-) When I asked Ester how big the tree wants to buy and she showed above herself, so I was thinking how we give the tree into the car. Simply, we gave the tree in the back seat and about 40 cm tip of the tree was from the window outside. No problem :-)


- vánoční výzdobe v hale -

- christmas decoration of the hall -

- jõulud kaunistamine koridoris -

V neděli jsme stromek nazdobily, přichystaly jídlo a večer jsem prožila první Štědrý den v Estonsku. A co Estonci jí na Štědrý den ? Je to podobné, ale i jiné od naší tradice. Stejné  je to určitě v tom, že se jí taky opravdu hodně jídla. Jako hlavní jídlo mají brambory, pečené vepřové maso a kysané zelí. Polévku nemají, z mého pohledu obecně polévky často Estonci nejí, takže ani na Vánoce ji nemají. Přiznávám se, že taky to teď nedodržuji, že na oběd jím polévku a hlavní jídlo. Dál je taky typickým jídlem "Verivorst"- je to obdoba české krvavé jitrnice, kterou jí většinou s brusinkovou marmeládou. Mňam:-) bohužel to není úplně dobré pro moje střeva, protože tam jsou kroupy, které nemůžu:-( Ale musela jsem to zkusit a je to fakt dobré) :-) 

On Sunday we decorated christmas tree, prepared food, and the evening  I spent  first Christmas Eve in Estonia. And what Estonians eating on Christmas dinner? It is similar, but also different from our tradition. Estonians generally don´t eat soups too much, so also was not for Christmas. As a main dish are potatoes, roast pork and sauerkraut. Then is also typical food "Verivorst" - it is  analogy with czech bloody sausage, they eat mostly with cranberry jam. Yum :-) Unfortunately, that's not exactly good for my gut, because there is groats, which I can not :-( But I had to try and it's really good) :-)Verivorst  ( obrázek stažený z mk.eestiselts.org ) -

Verivorst  (  image downloaded from mk.eestiselts.org ) -


Verivorst  ( pilt alla laadisin mk.eestiselts.org ) -

A potom se taky podává sulc, sleď s cibulí v zakysané smetaně, bramborový salát, který se různí dle rodiny, stejně jako u nás. A ke všemu jí chleba, což je normální tady v Estonsku. Například jí maso, brambory, nějaký zeleninový salát a k tomu chleba a někdy i namazaný máslem. Proč ne, u nás to normální není, my jíme k masu buď nějakou přílohu (brambory, rýži, ....) nebo chleba, ale nikdy dohromady. No a potom už následovalo rozdávání dárečků. Dostala jsem krásného skleněného andělíčka :-), bezlepkové těstoviny a Vanatallinn ( krémový likér).

And then he also served potato salad, which varies according family as well as for in my country. They eat bread to all, which is normal here in Estonia. For example, eating meat, potatoes, a salad, and the bread, sometimes with butter. Why not, we eat the meat either with (potatoes, rice, ....) or bread, but never together. Well, and then followed the giving of gifts. I got a beautiful glass angel :-), gluten-free pasta and Vanatallinn (cream liqueur).- zdobení vánočního stromečku -

- decorating the Christmas tree -

- kaunistamine jõulupuu -

V pondělí ( 24.12.) jsem odpoledne šla ke svému tutorovi Uudovi a jeho manželce Kaie, oslavit Štědrý den i s jejich dětmi, které jsou jen o něco mladší než já. Ester s rodinou šla k mamince od manžela. 

On Monday (24.12) in the afternoon I went to my tutor Uudovi and his wife Kaie, to celebrate Christmas Eve with their children, who are just a little younger than me. Ester went with her family to mother from her husband.


- tak může vypadat estonská štědrovečerní večeře ( obrázek stažený z buduaar.ee ) -

- so it may look an Estonian Christmas dinner (  image downloaded from  buduaar.ee ) -

- nii et see võib vaatama Eesti jõulukuuski ( pilt alla laadisin buduaar.ee ) -

Nejdřív jsme si dali něco k jídlu a potom jsme šli do sauny. Pak opět něco k jídlu.  Zkoušeli jsme hrát "Alias" v estonštině (ve dvojicích jeden „vysvětluje“ slovo a druhý ho musí uhodnout v určitém časovém limitu), ale protože stále neumím dobře estonsky, tak jsme to moc dlouho nevydrželi hrát.  Potom jsme hráli kostky a to byla větší zábava, k tomu estonštinu nepotřebuji. Další příjemně strávený den a dostala jsem krásné červené pletené ponožky. :-) 

First we had something to eat and then we went to the sauna. Then again, something to eat, it is the same in the my country, the whole Christmas time eat a​​lots of food :-) We tried to play "Alias" in Estonian ( play in pairs, one "explains" the word  and the other has to guess what it is in a certain time limit), but because I still cannot speak much well Estonian, so we did not  play too long. Then we played dice and it was more fun, I didn´t need Estonian. Another wonderfull day and I got a beautiful red knitted socks :-)- tak může vypadat estonská štědrovečerní večeře ( obrázek stažený z buduaar.ee ) -

- so it may look an Estonian Christmas dinner (  image downloaded from  buduaar.ee ) -

- nii et see võib vaatama Eesti jõulukuuski ( pilt alla laadisin buduaar.ee ) -

V úterý jsme vyrazili ( Ester, Tarmo, Rando a já) na vánoční prázdniny za Esterčinou rodinou. Bydlí  ve vesnici nedaleko Jõhvi (město na severu Estonska, asi hodinu od ruských hranic). Cestou jsme ještě navštívili Esterčinu babičku, která bydlí blízko Rakvere. Tam jsme se také setkali s ostatními příbuznými z Esterčiny rodiny. Potom jsme pokračovali v cestě. Večer jsme dojeli k cíli a já zažila třetí Štědrý den :-) Tentokrát to bylo ještě trochu jiné, protože při rozdávání dárečků každý musel říct nějakou básničku nebo zazpívat písničku. To se mi líbilo, to zavedu i u nás.

On Tuesday we went (Ester, Tarmo, Rando and I) for the Christmas holidays to Ester´s family. They live in a village near Jõhvi (a city in northern Estonia, about an hour from the Russian border). During the way we have visited Ester´s grandmother who lives near Rakvere. There we also met with other relatives of Ester´s family. Then we continued our journey. In the evening we drove to the goal and I experienced the third day of Christmas :-) This time it was a little different because during giving of gifts each had to say a poem or sing a song. I liked that, and I'll do next Christmas. - domeček od Esterčiných rodičů - 

- house Ester´s parents -

- maja vanematelt Ester -


- no comment -


- no comment -  


- no comment -  


- no comment -  


- no comment -  

Další dny jsme si užívali sníh, byli jsme na běžkách, postavili sněhuláky, taky jsme se saunovali a hráli jednu společenskou hru. Už si nepamatuji její název, ale šlo o to získavat dřevo, obilí, kámen, cihly a ovečky a výměnou za to stavět cesty, domy, města. Mezi sebou jsme si vyměnovali dřevo a další suroviny. Postupem času jsem začala používat estonštinu, protože maminka od Ester neumí moc anglicky a pro mě to taky bylo lepší. Rozuměla jsem, kdo co potřebuje, kdo co nabízí. Super hra a pohodové dny :-) 

Other days we enjoyed from the snow, we were on cross-country skis, built snowmen, went to sauna and we played one party game. I do not remember its name, but our goal were to acquire wood, grain, stone, brick and sheep, and  we were changing it each other then we built trails, buildings, cities. Over time, I began to use Estonian because Esther´s mother  cannot speak much English, and for me it was better too. I understood who needs what, who has what. Super Game and relaxing days :-)- sněhuláková rodinka -

- the snowman´s family -

- lume pere -- můj první anděl  na sněhu v zimě 2012/2013 -

- my first snow angel in that year -

- minu esimene lumi ingel sel aastal -


- Ester mi ukázala, kde v létě probíhají kulturní a sportovní akce ve vesnici,  využily jsme toho i k houpání na této velké houpačce -

- Ester show me where in the summer take place of cultural and sporting events in the villages, and we used it for swing on this great swing -

- Ester näita mulle, kus suvel toimuma kultuuri ja spordiürituste külades, ja me kõikume see suur kiik -


- na běžkách -

- cross-country skiing -

Po návratu do Pärnu už zbývalo jen pár dní do silvestra. Přemýšlela jsem, že je pojedu oslavit někam mimo Pärnu, ale mě se nakonec nikam nechtělo. Zůstala jsem „doma“, obecně silvestra moc neprožívám. 

After returning to Pärnu it was only a few days into the New Year. I was thinking that I'll go celebrate somewhere outside Pärnu, but I finally did not want to go anywhere. I stayed at "home", generally I do not much celebrate the New Year's Eve.


- vítání nového roku na zahradě -

- welcome the new year in the garden -

- tere uuel aastal aias -


- náš malý ohňostroj, i v blízkém okolí to bouchalo hodně dlouho -

- our little firework, and also in the surrounding it shot for a long time -

- meie väike ilutulestik - 

Žádné komentáře:

Okomentovat