pátek 5. dubna 2013

Prodloužený víkend / Pikk nädalavahetus / The long weekend

Tento víkend byly i v Estonsku Velikonoce, ale volno měli již v pátek. Nevnímala jsem moc, že jsou Velikonoce, pro mě to byl prodloužený víkend nabitý zážitky. Tohle jsem potřebovala, i když jsem teď unavená, ale spokojená. Byla jsem objevovat nová místa v Estonsku.

Nädalavahetusel oli lihavõttepühad, aga Eestis on puhkepäev juba reedel. Aga ma ei tunne, et oli lihavõttepühad. Minu jaoks oli sündmusterohke pikk nädalavahetus. Ma vajasin seda, kuigi ma olen nüüd surmvasinud, kuid õnnelik. Olin avastamas uusi kohti Eestis.

This weekend was also Easter in Estonia, but they have free day already in Friday. I didn't feel much that is Easter, for me it was a long weekend full of experiences. I needed this, even though I am now tired but satisfied. I was to discover new places in Estonia.


Chtěla jsem o víkendu něco podniknout, první plány byly jiné, ale kamarádka Eva mi napsala, že "ledová cesta" na ostrov Kihnu je stále otevřená :-) Takže jsme začaly shánět auto a lidi, kteří by jeli s námi. Bylo to všechno moc narychlo, proto jsme nakonec vyrazily jen ve dvou. Byl to úžasný zážitek, tímto se mi splnilo další přání. Kromě toho, že jsem doposud chodila po zamrzlém moři a řece, tak teď jsem dokonce řídila na zamrzlém moři auto. Ještě jsem nezapoměla řídit, byla to paráda a o zážitky nebyla vůbec nouze:-)

Ma tahtsin kuhugi minna nädalavahetusel, esimesed kavad olid erinevad, aga Eva kirjutas mulle, et "jäätee" Kihnul saarel on endiselt avatud :-) Me hakkasime otsima autot ja inimesi, kes tuleks koos meiega. Aga see kõik oli väga lühike teatamise aeg, nii et käisime ainult kahekesi. See oli hämmastav kogemus, et mul täituks teine soov. Lisaks sellele, et ma olen käinud jääl nüüd ma isegi sõitsin autoga külmunud merel. Ma ei ole unustanud kuidas sõita, see oli hämmastav kuid see ei olnud ainukene seitlus:-)

I wanted to do something on the weekend, first plans were different, but my friend Eva wrote that "ice road" on the island Kihnu is still open :-) So we started to look for a car and people who went with us. It was all very short notice, so we finally just went in two. It was an amazing experience, that my another dream came true. Except that I have ever walked on the frozen sea and river, so now I even drove the car on the frozen sea. I did not forget how drive, it was amazing :-)
- tento vůz nás předjel, a to mezi auty má být minimálně 250 m -

-see auto  sõitis mööda kuid vahel autod peab olema vähemalt 250 m -

- this car drove pass but between the cars should be at least 250 m -


Ve zkratce k zážitkům na ostrově - podařilo se mi zapadnout s autem do sněhu, přitom jsme viděly pohřební průvod, navštívily jsme maják a muzeum s úžasnou paní průvodkyni a jejími dětmi, začala blikat kontrolka stavu  benzínu na ostrově se  zavřenou benzínkou :-) Naštěstí tento ostrov je plný dobrých lidí, takže jsme benzín sehnaly a koupily jsme také od nich výbornou uzenou rybu. Při zpáteční cestě jsme ještě navštívily "rozhlednu", farmu s koňmi, pozorovaly západ slunce a měly užásnou večeři s rybou a skvělým vínem. 

Nii lühidalt - ma sõitsin autoga lumes, me kohtusime matuse rongkäik, käisime tuletornis ja muuseumis  koos imelise daami ja tema lastega, hakkas vilkuma bensiini valvetuli ja saarel oli suletud tankla :-) Õnneks see saar on täis häid inimesi, nii et saime bensiini ja me ostsime ka suurepärase suitsutatud kala. Teel tagasi olime käinud "linnutornis", ratsatalus, vaatasime päikeseloojangut ja oli hämmastav õhtusöök kala ja suurepärane vein.


In short to experience from the island - I fit in snow with car, while we saw a funeral procession, we visited the lighthouse and museum with an amazing lady and her children, started flashing status light gasoline on the island with a closed gas station :-) Fortunately, this island is full of good people, so we got petrol and bought from them also excellent smoked fish. On the way back we visited the "tower", farm with horses, watched the sunset and had a wonderful evening with fish and great wine.
- majak -

- majakas -

- lighthouse -
- takto se tady měří rychlost -

- nad mõõdavad kiirus sel viisil saarel -

- they measure the speed this way on the island -- muzeum -

- muuseum -

- museum - - rozhledna -

- linnutorn - 


Protože bylo v nádrži auta ještě dostatek benzínu, rozhodly jsme se jet podívat další ráno na východ slunce. Vstávaly jsme v 5 ráno, ale východ slunce se nekonal, protože celý den bylo zataženo a sněžilo. Takže jsme změnily plány. Ukázala jsem Evě pláž, šly jsme i na konec kamenné hráze, navštívily jsme muzeum se super výstavou o architektuře estonských kin a večer jsme šly do SPA:-)

Kuna meil oli piisavalt bensiini, me otsustasime minna järgmisel hommikul vaatama päikesetõusu. Me tõusime üles kell 5 hommikul, aga päev oli pilves ja sadas lund. Nii oleme muutnud plaane. Ma näitasin Evale randa. Me läksime muuli lõpuni. Me käisime muuseumis super näitusega  Eesti  kino arhitektuurist ja õhtul käisime SPA :-)

Because in the tank car was enough gasoline, we decided to go see a sunrise on the next morning. We got up at 5 am,  but sunrise did not take place, because the whole day was overcast and snowing. So we changed plans. I showed Eva beach, We also went to the end of the stone mole, we visited the museum with a great exhibition about architecture Estonian cinemas and in the evening we went to the SPA :-)
- dobytí severního pólu -

- conquest of the North Pole -

- vallutus Põhja poolakas -


- kamenná hráz -

- muul -

- mole -


V neděli ráno mě čekal přejezd do Tallinnu, kde jsem měla v úterý pomáhat kamarádce s jednou akcí, proto jsem si vzala volno i v pondělí a strávila jsem tři dny v Tallinnu.
Během této návštěvy jsem stihla navštívit kavárnu Boheem, úžasné místo. S Rute jsme šly večer na dánský film The Ghost of Piramidia do "kavárny" - nevím jak mám toto místo specifikovat. Je to sklep přeměněný v kavárnu, knihovnu, lidé se tady scházejí na společné večeře a další akce. Hlavní osobou je jeden z protagonistů dokumentárního filmu Nový svět. V pondělí jsem taky navštívila Národní knihovnu, protože jsem zapoměla, že je pondělí a všechna muzea jsou zavřená:-).

Pühapäeva hommikul läksin Tallinnasse, kus ma aitasin sõpra  ühel sündmusel teisipäeval, võtsin vaba päeva ka esmaspäeval ja veetsin kolm päeva Tallinnas.
Visiidi käigus ma külastasin kohvikut Boheem, hämmastav koht. Õhtul me läksime vaatama Rutega Taani filmi The Ghost of Piramidia  "kohvikusse", ma ei tea kuidas seda koht nimetada. See oli remonditud kelder    muudetud kohvikuks, raamatukogu, inimesed kogunevad siia õhtusöögile ja teevad muid üritusi. Selle koha peremest on üks  dokumentaalfilm Uus Maailm tegelane. Esmaspäeval, käisin ka Rahvusraamatukogus, sest ma unustasin, et on esmaspäev ja kõik muuseumid on suletud :-).

On Sunday morning I was waiting for trip to Tallinn, where I should to help my friend with one action on Tuesday, so I took a day off also on Monday and spent three days in Tallinn.
During this visit, I managed to visit the café Boheem, amazing place. In the evening we went with Rute on the Danish film The Ghost of Piramidia to "cafe", I do not know how this place specified. It is basement  transfigured in the cafe, library, here people are meeting for a dinner and other events. The main person is one of the protagonists of the documentary film The New World. On Monday I also visited the National Library, because I forgot, hat is Monday and all museums are closed :-).


- renovace a výstavba nových budov v blízkosti centra i s multikinem -

- renoveerimine ja uute hoonete ehitamine kesklinnas ka koos kinoga -

- renovation and construction of new buildings in the center with a multiplex cinema -
- národní knihovna -

- rahvusraamatukogu -

- national library -V úterý byl Mezinárodní den autismu, kdy s Rute a dalšími dobrovolníky jsme vytvořili performanci na Talinské univerzitě, která měla upozornit na toto téma. Za odměnu jsme si zašli do africké restaurace a potom už zpátky do Pärna, vyčerpaná z celého víkendu, ale nabitá zážitky.

Teisipäeval oli International Day of Autism, kus Rute ja teiste vabatahtlikega tegime performance Tallinna Ülikoolis, et juhtida tähelepanu sellele probleemile. Tasuks käisime aafrika restoranis ja siis ma tulin tagasi Pärnusse, kurnatud nädalavahetusest, kuid täis energiat ja kogemusi.

On Tuesday was the International Day of autism, when the Rute and other volunteers, we have created performance at Tallinn University, which should draw attention to this issue. As a reward, we went to an african restaurant and then already back to Pärnu, exhausted from the whole weekend, but charged experiences.
Žádné komentáře:

Okomentovat