čtvrtek 25. dubna 2013

Český den / Tšehhi päev / Czech day


Mám za sebou úžasný víkend. Děkuji všem,  kteří  mi pomohli a přišli na „Český den“ :-)
Každý dobrovolník v Nooruse Maja vždy připravuje nějakou prezentaci o své zemi. Takže to čekalo i na mě, a protože v únoru měl přijet Jan, tak jsme to naplánovali na duben.

Mul oli hämmastav nädalavahetus. Aitäh kõigile, kes aitasid mind ja kes tulid Tšehhi päevale :-)
Iga vabatahtlik on Nooruse Majas alati koostanud esitlus oma riigist. See ootas ka mind, ja  kuna  Jan saabus veebruaris, siis me planeerisime selle aprillis.

I've had an amazing weekend. Thank you to everyone who helped me and who came to the Czech day :-)
Each volunteer in Nooruse maja always prepare a presentation about their country. So it was waiting for me, and because Jan should arrive in February, so we planned for April.


Prezentaci jsme si odzkoušeli v Uulu (viz předchozí příspěvek) a po menších úpravách byla připravena. Protože důležitou součástí české „kultury“  je jídlo, chtěla jsem také uvařit a napéct něco typicky českého. Přípravy začaly už ve čtvrtek ráno, abych do soboty připravila všechno, co jsem měla v plánu. Jídlo jsem vybírala tak, aby bylo co nejvíce české a abych to zvládla taky připravit :-) Nechyběly řízky, bramboráky, hrnkové knedlíky, nějaké jednohubky, české chlebíčky, ze sladkého makovec, věnečky, nějaké koláče a pár dalších „dobrot“. Příprava byla náročná, ale díky pomocí Virve a Kaie z Nooruse Maja jsem to zvládla :-).

Me testisime esitlust Uulus ja pärast väikeste muudatuste tegemist olime valmis. Kuna suur osa Tšehhi kultuurist on toit, ma tahtsin ka teha süüa ja küpsetada midagi. Ettevalmistused algasid neljapäeva hommikul ja laupäevaks ma tegin kõik valmis, mis mul oli kavas. Menüü ma valisin nii, et sel olid parimad Tšehhi söögid ja ma teadsin ka, kuidas valmistada neid :-) Tegin šnitzel, kartuli pannkook, knedliik, mõned võileivad, magus keeks, tuletaskud, mõned koogid ja mõned muud asjad. Plaanid olid suured, kuid tänu Kaie ja Virve abile Nooruse Majast, ma sain kõik valmis :-)

Presentation we have tested in Uulu and after small adjustments it was ready. Because a large part of Czech culture is food, I wanted to cook and bake something. These preparations began on Thursday morning to on Saturday was prepare everything I had planned.  I choose food so that was the most Czech and I could ​​it too prepare :-) So not missing šnitzel, potatoes pancake, dumplings, some czech sandwich, from the sweet "makovec", some cakes and a few other things. Plans were great, but thanks to the help of Kai and Virve from Nooruse Maja, I made everything :-)


V sobotu už stačilo jen přípravy dokončit a očekávat hosty :-D
Přišlo kolem 30 lidí, což je myslím největší počet, který na podobnou akci přišel:-)
Po prezentaci o České republice jsme pustili krátké video o památkách  UNESCO v ČR. Připravila jsem také ještě hru Bingo, ale místo čísel jsem použila obrázky z prezentace, aby si ještě něco více zapamatovali o ČR. Bingo bylo velmi rychlé, musím příště použít více obrázků. Potom už následoval raut a film Pelíšky. Myslím, že všechno proběhlo, jak mělo. Byl to úžasný večer, mám z  toho velmi dobrý pocit. Na začátku prezentace jsem byla trošku nervózní, ale jak jsem začala mluvit, bylo to hned lepší. Už jsem si více zvykla mluvit anglicky před lidmi :-)

Laupäeval ma pidin ainult ettevalmistused lõpetama ja ootama külastajad :-D
Tuli umbes 30 inimest, mis minu arvates on kõige suurem number senistest  :-)
Peale ettekannet me näitasime lühikese video UNESCO mälestistest Tšehhis. Tegin ka bingo mängu, kuid numbrite asemel kasutasin pilte esitlusest, et meeles pidada midagi rohkem Tšehhist. Bingo oli väga kiire, järgmine kord ma pean kasutama rohkem pilte. Siis järgnes toidu maitsmine ja film Pelíšky.
Ma arvan, et kõik läks nii nagu peaks. See oli suurepärane õhtu, mul on väga hea tunne. Alguses esitlus, olin veidi närviline, aga kui ma hakkasin rääkima, oli kohe parem. Mul juba ei ole häbi rääkida inglise keeles ja inimeste ees  :-)

On Saturday I had only to complete the preparation and expected guests:-D
It came about 30 people, I think is the largest number that came similar event :-)
After the presentation we put on a short video of UNESCO sights in the Czech. I have prepared a Bingo game but instead of numbers I used images from the presentation to they remember something more about the Czech Republic. Bingo was very quick, next time I have to use more images. Then already followed raut and film Pelíšky ( The Cosy Dens).
I think that everything went as it should. It was a wonderful evening, I have a very good feeling.At the beginning of the presentation, I was a little nervous, but as I started talking, it was just better. I am not  already so much ashamed to speak English in front of people :-)

- tuto kytičku jsem dostala od Mai, učitelky malování na porcelán :-) -

- ma sain see lill Maist, õpetaja maal portselan :-) -

- I got this flower from Mai, porcelain painting teacher :-) -

Zbytek večera jsme s ostatními dobrovolníky strávili v mé oblíbené hospůdce Veerev.
V neděli po probuzení jsme se šli projít po Pärnu a na pláž. S některými dobrovolníky  jsme ještě navštívili cukrárnu. Potom byl můj plán jít domů, pustit si nějaký film a spát, ale s Nikem jsme jeli nakoupit  a on připravil večeři, takže pohodová neděle.

Ülejäänud õhtul oleme mu lemmik pubis Veerev.
Pühapäeval pärast ärkamist, läksime jalutama Pärnusse ja randa. Hiljem käisime kondiitriäris. Siis oli mu plaan minna koju, vaadata filmi ja magada.  Aga me läksime koos Nikiga poodi ja ta tegi õhtusöögi, oli mõnus pühapäev.

The rest of the evening we were spent in my favorite pub Veerev.
On Sunday, after waking up, we went for a walk to Pärnu and along the beach. In the rest of time we visited a pastry shop. Then was  my plan go home, watch a movie and sleep. But we went with the Nik to shop and he prepared dinner, was pleasant Sunday.- zombie in Pärnu -- majitelé cukrárny -

- owners of Ice Cream Parlor -


- příjemné odpoledne s kavou, vínem,... -

- a pleasant afternoon with coffee, wine, ... -

- meeldiva pärastlõuna koos kohvi, veini, ... -2 komentáře:

  1. Nenávidím tě, tvoje Estonština je lepší než moje!!! :-p
    :-D

    OdpovědětVymazat
  2. Heli...myslím,že ne...stále mám problém Estoncům rozumět :-)
    ty texty mi kontrolu Uudo, i když už tam nemám tolik chyb jak na začátku tak tam stále nějakou najde...a říká tomu česká estonština :-D

    OdpovědětVymazat