sobota 30. března 2013

TALLINN


Opět jsem vyrazila na víkend do Tallinu, ale ještě předtím jsme měli v pátek Christmas párty v mé organizaci. Ano, čtete správně, nedělám si legraci :-) Je to už tradice, že každý rok v březnu se zajde do restaurace na večeři a potom do divadla. Důvodem je, že v březnu je více času než v prosinci. Tento rok jsme vyrazili do Gruzínské restaurace a do divadla na představení Pýcha a předsudek. Trochu jiný zážitek z představení, když nerozumíte úplně všemu co říkají herci. Jednoduchým větám jsem rozuměla a ten příběh znám, takže jsem věděla co se děje na jevišti. Ale preferuji, když rozumím všemu :-)

Jälle ma käsin Tallinnas nädalavahetusel, aga enne seda, meil oli minu organisatsioonis jõulupidu. Jah, lugesite õigesti, ma ei tee nalja :-) See on juba olnud pikk traditsioon, et iga aasta märtsis, nad lähevad restorani õhtusöögile ja siis teatrisse. Põhjuseks on, et märtsis organisatsioonil rohkem aega kui detsembris. Sel aastal käisime Gruusia restoranis ja etendusel Uhkus ja eelarvamus. Veidi teistsugune kogemus etendusest, sest ma ei saanud aru kõik mida näitleja ütles. Ma saan aru lihtsatest lausetest ja kuna ma tean seda lugu, nii et ma teadsin, mis toimub laval. Aga ma eelistan, kui ma mõistan kõike :-)

Again I went to Tallinn on the weekend, but previously we had a Christmas party  in my organization on Friday. Yes, you read correctly, I am not kidding :-) It's been a tradition that every March, go to a restaurant for dinner and then to the theater. The reason is that in March is more time than December. This year we went to a Georgian restaurant and on the theater performances the Pride and Prejudice. A little different experience of the performance, when you do not understand all what they say actors. I understand simple sentences and know the story, so I knew what is happening on stage. But I prefer when you understand everything :-)
V Tallinu jsme vyrazily s Rute do obchodu s kostýmy na karneval. Poprosila mě, jestli ji a její dvě kamarádky můžu vyfotit na webové stránky jejich organizace jako filmové postavy. Proč ne :-) Bylo domluveno, že si můžeme půjčit kostýmy. Ale majitelka tam nebyla a prodavačka o ničem nevěděla :-( Nakonec prodavačka svolila, že nám něco půjčí, ale musíme se vyfotit v obchodě. Rute se na chvíli stala Charlie Chaplinem, jedna z kamarádek akční hrdinkou a druhá kamarádka Alenkou z filmu  Alenka v říši divů. Rute si nechala knírek a vyrazily jsme ještě do centra:-)

Tallinnas ma käisin  koos Rutega karnevali kostüümide poes. Rute ja ta kaks sõpra soovisid poseerida nende organisatsiooni veebisaidil nagu filmi näitlejad. Ta küsis minult, kas ma saan fotografeerida neid. Miks ei :-) Lepiti kokku, et saame laenata kostüüme. Aga poe omanik ei olnud seal ja müüjanna ei teadnud midagi :-( Lõpuks müüjanna nõustus, et ta laenab meile midagi, kuid me peame fotografeerima poest. Rutest sai Charlie Chaplin mõndeks hetkeks, ühest sõbrannast sai action kangelanna ja teisest ​​sõbrast sai Alice filmist Alice imedemaal. Rute jättis vuntsid ette  ja me läksime kesklinna:-)

In Tallinn we went with Rute to the store costumes for the carnival. Rute and her two friends wanted to made new profil photo on website their the organization as a movie character. She asked me if I can take a photos their. Why not :-) It was arranged that we could borrow the costumes. But the owner was not there and shop assistant did not know anything about it :-( Finally shop assistant  has agreed that lend us something but we have to take a picture in the store. Rute for a while became Charlie Chaplin, one of the friend became action heroine and another friend Alice from the movie Alice in Wonderland. Rute let mustache and we went to the center :-)

¨


Večer Rute připravila večeři a s ostatními dobrovolníky jsme si udělali příjemný večer. Potom jsme vyrazili do centra na reggae koncert, strašně moc jsem se těšila. Nebyl to ale klasický reggae koncert. Byli tam tři DJ, kteří se střídali mezi sebou. Ze začátku „hráli“ velmi dobře, časem se to změnilo. Možná díky osazenstvu, které tento koncert navštívilo. Mohli jste tady vidět i holky, které měly minisukně a vysoké podpatky :-D. Nechápu. Když se změnila hudba, tak jsme změnili lokál.

Rute keetis õhtusöögi ja meil oli meeldiv õhtu teiste vabatahtlikega. Siis läksime kesklinna reggae kontserdile, ma ootasin vaga seda. See ei olnud klassikaline reggae kontsert. Seal oli kolm DJ, kes mängisid kordamööda. Alguses nad mängisid väga hästi, hiljem see muutus. Võimalik põhjus oli inimesed, kes osalesid selle kontserdil. Te võiks näha siin tüdrukuid, kel oli miniseelik ja kõrged kontsad :-D Ma ei saa aru. Aga kui muusika muutus, siis me muutsime klubi.

Rute have cooked the dinner and with other volunteers we had a pleasant evening. Then we went to the center to reggae concert, I was looking forward to it much. It was not but classic reggae concert. There were three DJs who took turns between them. In the beginning they played very well over time this has changed. Possible reason was people who visited this concert. You could see the girls here who had a miniskirt and high heels:-D. I do not understand. But when the music changed, so we changed the bar.


V neděli jsme s Rute šly na ruskou tržnici a každá jsme si odnesla jedno CD s ruskou bláznivou hudbou :-D Potom už jenom pozdní brunch a zpět do Pärnu. Nechtělo se mi zpět, jen doufám, že Pärnu se brzy probudí k životu.

Pühapäeval käisime Rutega vene turul ja ostsime CD hullu vene muusikaga. Siis tegime lihtsalt hilisel brunssi ja tagasi Pärnusse. Ma ei tahtnud tagasi, ma lihtsalt loodan, et Pärnusse varsti tuleb elu.

On Sunday we went with Rute to the Russian  market, and we bought two  CD with a crazy Russian music:-D Then already just late brunch and back to Pärnu. I did not want to back, I just hope that Pärnu will soon come to life.Žádné komentáře:

Okomentovat