středa 10. dubna 2013

Rybaření / Kalapüügi / Fishing

Tento víkend byl klidný a pohodový, ale i tak pár zážitků mám. Největší z nich je rybaření v neděli.
Před nějakou dobou, když jsem šla fotit rybáře na řeku, tak jsem se s jedním z nich taky seznámila. Tento víkend mi napsal, jestli si nechci jít vyzkoušet chytat ryby. Řekla jsem si proč ne, nikdy jsem nerybařila :-)

Nädalavahetus oli rahulik ja lõõgastav, aga isegi nii mul on mõned uued kogemused. Neist suurim on kalapüük pühapäeval. Mõnda aega tagasi, kui ma käisin pildistamas kalureid jõel, sain tuttavaks ühega neist. Sel nädalavahetusel ta kirjutas mulle, kas sa tahad proovida püüda kala. Ma ütlesin miks mitte, ma pole kunagi kala püünud.

This weekend was calm and cool, but even so I have some experience. The largest of them is fishing on Sunday. Some time ago, when I went to take pictures of fishermen on the river,  I also acquainted one of them. This weekend he wrote me, if I do not want to go try to catch fish. I thought, why not, I've never caught fish :-)


- toto je můj průvodce -

- see on minu giid -

- this is my guide -
- občas rybaří i ženy -

- vahetevahel naised ka püüda kala-

- women also occasionally catch fish -

V neděli ráno bylo krásné počasí a na řece bylo plno rybářů. Někteří postávali, jiní seděli a všichni čekali až chytnou nějakou tu rybu. Nejdřív si udělají malou díru do ledu pomocí vrtáku, potom strčí vlasec s návnadou do vody, pár sekund počkají, potom prut vytáhnout trochu nahoru a zase dolů. Tento pohyb opakují stále dokola a čekájí až ucítí, že se ryba chytila. Potom už jenom rychle navijákem namota vlasec a ryba je jejich :-)


Pühapäeva hommikul oli  ilus ilm ja jõel oli palju kalureid. Mõned seisid, teised istusid ja kõik ootasid et püüda mõne kala. Nad esmalt teevad väikese augu jäässe kasutades puuri, siis panevad ridva söödaga  vette, ootavad mõni sekund, siis tõmbavad õngeritva natuke üles ja alla uuesti. Seda liikumist korratakse ikka ja jälle ja oodatakse kuni nad tunnevad, et kala on püütud :-)

On Sunday morning was beautiful weather and on the river was full of fishermen. Some sat and else stood and everyone waiting until catch some fish. They always first make a small hole into the ice using a drill, then puts fishing line with baited into the water, waiting a few seconds, then thee fishing line pull a bit up and again down. This motion repeated over and over again and they are waiting until they are feeling that the fish was caught. Then it just quickly reel in fishing line and fish is their :-)


- v akci s mým úlovkem -

-  tegevuses minu saagiga -

- in action with my catch -
Můj včerejší úlovek byly dvě malé ryby, ale byly moje:-) Nejdřív jsem přemýšlela, že je dám kočce, že toho masa z nich moc nebude, ale rozmyslela jsem si to a kočce jsem dala jen hlavy a vnitřnosti. Není na to zvyklá, takže se toho ani nedotkla. Já jsem si ale na rybičkách pěkně pochutnala. Tento den jsem poprvé rybařila a kuchala rybu sama, ale na kuchání musím ještě zapracovat :-) Na rybaření je dobré, že máte hodně času na přemýšlení, povídání s lidmi okolo a nebo pozorování co se okolo děje. Kromě toho je fajn, když i nějakou tu rybu chytnete:-)


Minu eilne püük oli kaks väikest kala, kuid nad olid minu :-) Alguses ma arvasin, et annan kassile, sest et seal ei ole palju liha. Aga ma mõtlesin ümber ja andsin kassile ainult pea ja sisikond, aga ta ei söönud seda. Aga mul oli maitsev kala. Esimest korda ma püüdsin ja rookisin kala üksi:-) Kalapüük on hea, teil on palju aega mõelda, vestelda inimestega ümber või jälgida, mis toimub. Hea, kui te püüate ka mõned kalad :-)

My yesterday's catch were two small fish, but they were mine :-) At first I thought that I will give the cat one that the meat will not be too much of them. But I changed my mind and I put a cat only head and intestines, but cat did not eat it. But I had a delicious fish.. The day, first time I fished and gutted fish alone, but I still have to work on gutting :-) On the fishing is good that you have plenty of time to think, talk with people around or observing what is happening around. But it's also good when you catch some fish :-)


- kluci v akci -

- poisid tegevus -

- the boys in action -


1 komentář:

  1. Haňulko, perfektní zážitek, jee, to muselo být fajné :-) Kačka

    OdpovědětVymazat