čtvrtek 22. listopadu 2012

Výlet do Paide / The trip to Paide / Reis Paidesse

Jak jsem psala v minulém příspěvku, tuto sobotu jsem vyrazila do Paide s Heli . Paide je hlavní městem regionu Järvamaa a má kolem 9 000 obyvatel, takže velmi malé městečko. Po příjezdu jsme šly s Heli na kafe do útulné kavárny na náměstí, kde jsme pořádně česky pokecaly:-). Na náměstí ještě mají radnici, kostel a informace, které jsou otevřené jen na jaře a v létě, a několik dalších domů. Za náměstím se nachází zřícenina hradu ze 13. století s amfiteátrem- krásné místo. Dnes je to park z části se zachovalými obranými příkopy. Dále jsme ještě viděly sportovní centrum, muzeum a kulturní centrum. Navštívily jsem i hračkářství, kde měli mončičáka a pejska na baterky, který chodí a štěká, ó vzpomínky na dětství:-). Heli si koupila bublifuk. Potom jsem si řekly, že by se hodilo i něco do žaludku. Na náměstí byla restaurace, ale zavírala ve tři hodiny v sobotu, takže smůla. Opodál byl fastfood (jenom s pizzou), jenom s pizzou, takže pro mě nic, ale poradili nám, že směrem k autobusovému nádraží je další fastfood, kde mají i hamburg,takže i hranolky:-) Aspoň něco "teplého" do žaludku. No a potom už jsem směřovaly na autobus, byl to jen krátky výlet. Ono ani v tomto podzimním počasí nebylo v tomto městě déle co dělat, ale poznala jsem další kousek Estonska a pokecala s Heli :-).
......................................................................................................................................

As I wrote in the previous post, this Saturday I went to Paide with Heli. Paide is the main city of the region Jarvamaa and has around 9000 inhabitants, so a very small town. After arrival Heli and I went for a coffee into the cozy café on the square, where we chatted amazingly Czech  :-). In the square there are the town hall, the church and the information which is only open in the spring and summer, and a few other houses. Behind the square are the ruins of the castle 13. century  with amphitheater, a beautiful place. Today it is part of the park preserved defensive trench. Furthermore, we still saw a sports center, a museum and cultural center. I also visited a toy store, where they had cuddly toys "mončičáka" dog which walks and barks, oh childhood memories :-). Heli bought a bubble blower. Then we decided that we would ate something. The square was a restaurant, but closed at three o'clock on Saturday, so bad. Near was fast food where was selling the pizza, only the pizza, so anything  for me, but they advised us that the direction to the bus station is another fast food, where they have even hamburger, so too fries :-) At least something "warm" in the stomach. And then we headed for the bus, it was just a short trip. In the autumn weather was not already what to do in this city, but I appeared another part Estonia and was chatting with Heli :-).

......................................................................................................................................

Nagu ma kirjutasin eelmises postituses, sel laupäeval läksin Paide koos Heli. Paide on peamine linna piirkonna Järvamaa ja ta on umbes 9000 inimesed, nii väga väike linna. Pärast saabumist, Heli ja ma läksime ilusa kohvik väljakule, kus me rääkinud Tšehhi :-). Väljakul on raekoda, kirik ja teavet, mis on avatud ainult kevadel ja suvel, ja mõned muud majad. Taga väljak on lossivaremed 13. sajandi koos amfiteater, ilus koht. Täna on osa pargi koos säilinud kaitslik kraavi. Neil on veel spordihoone, muuseum ja kultuurikeskus. Külastasin ka mänguasjade pood, kus neil olid kaisu mänguasjad "mončičák" ja koer kes lähen ja haugub, oh minu lapsepõlve mälestusi :-). Heli ostis mullitaja. Siis me otsustasime, et me tahame süüa. Väljakul oli restoran, kuid lõppes kell 15.00 laupäeval, nii ei olnud hästi. viinud olid kiirtoit, kus müüs pitsa, ainult pitsa, nii ei ole minu jaoks, kuid nad soovitasid meil teine ​​kiirtoit, kus neil on hamburger, nii ka friikartuleid :-) Vähemalt midagi "soe" kõhus. Ja siis me suundusime bussiga, see oli vaid lühikese reisi. Sügisel ilm seal ei olid mida teha selles linnas, kuid ma ilmunud muu osa Eesti ja oli vestlemas Heli :-).

......................................................................................................................................Zřícenina hradu.

The ruins of castle.

Varemed loss.


Zřícenina hradu i s parkem.

The ruins of castle with park.

Varemed loss koos park.


Půdorys hradu.

The ground plan of the castle.

Plaaniga lossi.


kostel

the church

kirik


Náměstí - na pravé straně zavřené informační centrum a po levé straně zavřená restaurace.

The square - on the right side is closed information center and on the left side is closed restaurants.

Väljak - paremal on suletud infokeskuse ja vasakul on suletud restoranid.


Při cestě na autobusové nádraží jsme viděly kulturní centrum.

On the way to the bus station, we saw a cultural center.

Kui läksime bussijaama, nägime kultuurikeskuses.

Žádné komentáře:

Okomentovat