pátek 16. listopadu 2012

Výběr fotek z října / Selection of photos from October / Valik fotosid oktoobrist

Dneska to bude krátké, chtěla jsem tady jen vložit pár fotek z mého druhého filmu. A co nového? Připravuji Mikuláše pro děti v Nooruse Maja. V Estonsku tento svátek neslaví, takže to bude i představení české vánoční tradice. Příští týden budu dělat "živou" knihu na téma EDS ( evropská dobrovolnická služba), někteří tento koncept znáte. Více to vysvětlím v nějakém dalším příspěvku, kde popíši i jak to probíhalo tady v Pärnu. Taky mě čekají dva výlety. Tuto sobotu pojedu z českou kamarádkou Heli do města Paide a příští víkend jedu do Tudulinne za další dobrovolníci Gohar. A tento týden jsme se sešli s lidmi z Pärnu u Nika, který pro nás připravil sushi. Ňam :-) Miluji sushi a strašně dlouho jsem ho něměla. Úžasný večer.

......................................................................................................................................

Today, I will be short, I am putting a several of photos from my second film here. And what's new? I am preparing event Nicholas for children in Nooruse Maja.  They don´t have this holiday in Estonia, so I will show them one of czech Christmas tradition. Next week I'll do a 'live' book on the topic EVS ( European Voluntary Service), some of you know this concept. I explain more it in any other post, where I will describe how it went here in Pärnu. I also expect two trips. This Saturday I'm going out of my czech friend Heli  to town Paide and next weekend  I'm going to other volunteers Gohar to the Tudulinne . And this week, we met with people from Pärnu at Nik at home who for us prepared sushi. Yum :-) I love sushi and I didn´t have it for a long time. Amazing evening.

......................................................................................................................................

Täna, ma kirjutan lühidalt, ma panen paar pildid pärit minu teine ​​film siin. Mis on uut? Ma valmistun sündmus Nicholas lastele Nooruse Maja. Nad ei tähista seda puhkust Eestis, nii ma näitan neile see üks Tšehhi jõulud traditsioon. Järgmine nädal ma teen "elav" raamatu teemal EVT ( Euroopa Vabatahtlik Teenistus), mõned teist teavad seda mõistet. Ma selgitan see veel järgmise postitus, kust ma  kirjutan kuidas see läks siin Pärnus. Ma lähen edasi kaks reisi. Sel laupäeval ma lähen koos mu tšehhi sõber Heli Paides ning järgmisel nädalavahetusel ma lähen Tudulinne kus vabatahtlik elab Gohar. Ja sel nädalal, me kohtusime inimestega pärit Pärnu poolt Nik kes on koostanud sushi meile. Yum :-) Ma armastan sushit ja ma ei söönud seda pikka aega. Hämmastav õhtul.

......................................................................................................................................Fotka z procházky kolem řeky.

Photo from a walk along the river.

Foto kui olin jalutada mööda jõe.Vzpomínka na Viljandi- lana od houpačky.

Remembering on Viljandi - rope from swings.

Meenutades Viljandi - köie pärit kiiged.

Ostatní fotky jsou z víkendu kdy tady napadl první sníh, který už ale dávno roztál.

Other photos are from the weekend, when here was first snow, but it has already melted.

Muud fotod on pärit nädalavahetusel, millal siin oli esimene lumi, aga see on juba sulanud.


Valli park-amfiteáter

Valli park-amphitheater

Valli park-amfiteater
Valli park- detail :-)

Valli park- detail :-)

Valli park- detail :-)


Valli park-za mnou se nachází zmiňovaný amfiteáter

Valli park- behind me is mentioned amphitheater

Valli park- taga mind on mainitud amfiteater


Trubky :-) 

The tubes :-) 

Torud :-)


A opět fotky z pláže-tady už sníh nebyl.

And again photos from beach- snow hasn´t been already here.

Ja jälle fotod rannast-lumi ei oli juba siin.


 - bez komentáře -

- no comment -

- ilma kommentaarid -


Odliv

The outflow

Väljavool


- bez komentáře -

- no comment -

- ilma kommentaarid -


- bez komentáře -

- no comment -

- ilma kommentaarid -

Most, přes který chodím do centra.

The bridge over which I go to the center.

Sild läbi mis ma lähen keskuses.- bez komentáře -

- no comment - 

- ilma kommentaarid -


Opět můj milovaný jeřáb při západu slunce.

Again my beloved crane at sunset.

Jälle mu armsad kraana ajal päikeseloojangu.


1 komentář: