čtvrtek 22. srpna 2013

Moje práce pro Nooruse Maja / My work for Nooruse Maja

Znovu něco z mého archivu. Tentokrát malá ukázka mé práce, kterou jsem dělala během mého pobytu v Estonsku pro moji organizaci Nooruse Maja.

Again something from my archives. This time a small sample of my work that I did during my stay in Estonia for my organization Noorusa Maja.


- malá hala - PŘED -

- small hall - BEFORE - 

- malá hala - PO -

- small hall - AFTER - 

- malá hala - PŘED A PO -

- small hall - BEFORE AND AFTER - - strop v malé hale - PŘED -

- ceiling in small hall - BEFORE -  


- výzdoba stropu v malé hale - PO -

- decoration of ceiling in small hall - AFTER -  

- výzdoba dveří v malé hale -

- decoration pf door in small hall - - pohled na moji organizaci ze zahrady - PŘED -

- view on my organisation from garden - BEFORE - 


- pohled na moji organizaci ze zahrady - PO -

- view on my organisation from garden - AFTER - 


- chodba - PŘED -

- corridor- BEFORE - 

- chodba - PO -

- corridor - AFTER - 


- malý sál ( učebna ) - PŘED -

- small hall ( class room ) -  BEFORE - 

- malý sál ( učebna) - PO -

- small hall ( class room ) - AFTER - - jeviště - PŘED -

- stage -  BEFORE - 


- jeviště - proces výzdoby -

- stage - process of decorating -


- jeviště - proces výzdoby -

- stage - process of decorating - 


- jeviště - PO -

- stage -AFTER - 
- transparent pro Linedance festival -

- banner for Linedance festival - - výzdoba stanu pro Hanzovní dny -

- decoration of tent for Hanseatic days -- výzdoba stanu pro Hanzovní dny -

- decoration of tent for Hanseatic days - 


- menu - 

Žádné komentáře:

Okomentovat