středa 7. srpna 2013

Kamarádi v Estonsku / My friends in Estonia

Minulý týden mě navštívili kamarádi z České republiky :-)

Měla jsem trochu obavy o počasí. V den, kdy příjížděli začalo odpoledne pršet a moc optimisticky to nevypadalo, i když bylo hlášeno slunečno. Naštěstí to bylo jen v tento den, občas i tady bylo až moc velké vedro :-)

Last week my friends from Czech Republic visited me :-)
I was a bit worried about the weather. The day arrived, it started raining in the afternoon and it did not seem too optimistic, although they predicted sunny. Fortunately, it was only in this day, sometimes here was too much of a hot :-)


- on the beach in Pärnu - 


Nepřivezli jen sebe, ale také něco „na zub“ - velkou „štangli“ loveckého salámu, nějaké sladkosti a od další kamarádky domácí marmeládu, ňam :-) A samozřejmě nezapomněli ani na „moji estonskou rodinu“, takže mohli ochutnat další české sladkosti a také  teď mají pořádnou zásobu slivovice :-)

Ve středu mi kamarádi pomohli nainstalovat mou výstavu fotek v mé organizaci. Vernisáž jsme přesunuli na tento den, protože v pátek, kdy se otevírala výstava „Malování na porcelán“, jsme byli pryč. Možná špatný tah, protože kromě mých kamarádů, učitelky malování na porcelán Mai, tutora Uuda a Kai nikdo nepřišel. No jo  :-(. Ale fotky jsou úžasné, už se těším až výstavu udělám v České republice. To doufám příjde více lidí :-D

Did not bring only themselves, but also something to eat - great hunting sausage, sweet and from other friend homemade jam, yum :-) And of course,my friends did not forget on my Estonian family. So they could try other Czech sweets and also have a decent supply of plum brandy :-)
On Wednesday my friends helped me install my exhibition of photos in my organization. Opening of the exhibition, we moved on this day too, because on Friday when was opening the exhibition of "Painting on portselan" we were gone. Maybe a bad move, because in addition to my friends and teachers painting portselán Mai, tutor Uuda, Kai nobody came. But the photos are amazing, I'm looking forward to do exhibition of in the Czech Republic. I hope e will come more people:-D


- příprava výstavy -

- preparation of the exhibition -


- památník pro každého v Pärnu -

- monument for everyone in Pärnu - 


Ve čtvrtek jsme se vydali na dva dny prozkoumat největší ostrovy Estonska - Muhu, Saaremu a Hiiumaa. Přidala se k nám ještě moje kamarádka Agnizska z Tartu.  Byl to úžasný výlet, je tam krásná příroda, ale dva dny jsou málo, bylo by potřeba zůstat alespoň týden:-( Viděli jsme jen některá místa, je ještě co objevovat. 

On Thursday we went for two days to explore the largest islands of Estonia - Muhu, Saaremu and Hiiumaa. My friend Agnieszka from Tartu joined us too. It was an amazing trip, there is beautiful nature, but two days is not enough, I would like to stay there for a week :-( We've seen some places, there is still much to discover.


- na trajektu na  ostrovMuhu -

- on the ferry to island Muhu - 


- vesnice na ostrově Muhu -

- village on the islandd Muhu - 


- church on the island Muhu - 


- jezero na ostrově Saaremaa, které vzniklo po pádu meteoritu -

- lake on the island Saaremaa that was created after the fall of a meteorite -


- větrný mlýn v Kuressaare, který je nyní kavárnou -

- windmill in Kuressaare, which is cafe now - 


- hromadná fotka před mlýny -

- group photo before windmills - - tábořiště, kde jsme spali in Saaremaa -

camp, where we slept in Saaremaa - 


- maják na ostrově Hiiumaa -

- lighthouse in island Hiiumaa - 


- na konci světa -

- on the end of world - 


- větrný mlýn, který nyní slouží k bydlení -

- windmill, which used for living now - 


- kaple se střechou ze slámy -

- chapel with a roof made ​​of straw -

- trosky zámku směrem na Haapsalu, který nebyl nikdy dokončen -

- ruin of castle direction to Haapsalu, which haven´t never finished -   


- staré letiště vedle trosek zámku -

- old airport next ruin of castle - 


- železniční stanice v Haapsalu -

railwas station in Haapsalu - - hrad v Haapsalu -

castle in Haapsalu - 


- ulice v Haapsalu -

- street in Haapsalu - 


V sobotu se kamarádi vydali navštívit Viljandi, Tartu a další místa. Na tento den jsme půjčili jen jedno auto, takže jsem zůstala v Pärnu, kde probíhal od pátku kurz Malování na porcelán. Dodělávala jsem si také své resty a odpoledne jsem se vydala do centra, kde probíhaly dny handicrafu Gildipäev,  a také na pláž. No a v neděli ráno už jsme se sbalili a odjeli do Märjamaa, kde na nás čekal autobus, kterým jsme jeli do Tallinu. Kamarádi přijeli do Estonska autobusem s folklorním souborem Polana z Brna, ve kterém také tančí další dvě kamarádky. V neděli jsme strávili příjemný den v Tallinu - koupání a slunění na pláži, procházka centrem, kafe v příjemné kavárně. A v noci se na půl spící a na půl zpívající autobus vydal směrem do Vilniusu a pak zpět do České republiky, mě vysadili v Pärnu. Teď už mi zbývají necelé tři týdny a taky budu mířit zpět do České republiky.

On Saturday my friends went to visit  Viljandi, Tartu and other places. On Saturday we borrow just one car, so I stayed in Pärnu, where from Friday took place courses Painting  on portselan. I used to do in my work and in the afternoon I went to the center where there were days handicraft Gildipäev and on the beach. On Sunday morning we packed up and we went to Märjamaa, where bus of folk group Polana waited for us, which we went to Tallinn. My friends came to Estonia by this bus. Where also danced two other my friends. So on Sunday we spent a pleasant day in Tallinn - swimming and sunbathing on the beach, walk around the city, coffee in a nice cafe. At night half-asleep and half-singing bus went to Vilnius and then back to the Czech Republic. I got off in Pärnu, now I have left less than three weeks and I'll go back to the Czech Republic too.

Všechny fotografie jsou od mých kamarádů.

All photos are from my friends.

Žádné komentáře:

Okomentovat