středa 19. června 2013

Linetantsu festival in Pärnu

Dnes budu psát o nejaktuálnějším zážitku. Tento víkend se konal v mé organizaci „Linedance a  Country festival“. Pomáhala jsem nejen s přípravami,ale po celou dobu konání festivalu. 
Prvním úkolem bylo vyrobit plakát, který jsem dělala již v dubnu. Týden před festivalem jsem vyráběla nějakou dekoraci ( jak bude vypadat list s menu, programem a dalších pár věcí pro zkrášlení areálu). Nejvíce jsem pyšná na banner s nápisem festivalu, který se umístnil na podium. Vyráběla jsem ho jedno krásné odpoledne venku. Miluji když můžu něco vyrábět rukama. Opravdu se mi povedl a taky nemůžu zapomenout na plakát :-)

Tõlge eesti keelde hiljem.

Today I will write about more recent experience. This weekend took place in my organization Linedance and Country festival, where I helped with the preparation and also during it.
My first task was to create poster that I made already ​​in April. A week before the festival I created some decoration ( how it looks sheet menu, program and few other things to beautify the area). But what I'm most proud of is a banner with the inscription Festival, located on the stage. I've produced one beautiful afternoon outside. And it really is very good and I can not forget the poster :-) I really love when I can make something my hands.


- I, my poster and Galyna - 

- decorations on trees -

V pátek večer přijely ještě kamarádky z Viljand, aby nám během festivalu pomohly. Měly jsme čas a tak jsme zašly na kávu do mé oblíbené kavárny. Čekalo na mě příjemné překvapení, protože měli jeden zákusek z rýžové mouky. Takže jsem neodolala, byl vynikající:-). Slyšely jsme hrát hudbu, tak jsme se vydaly tím směrem. Došly jsme až k Ammende villa, kde se občas na zahradě konají v létě koncerty.Jelikož to byl placený koncert, tak půlka lidí byla na zahradě a ta druhá za plotem:-) My jsme šly do sousedního parku hrát frisbee a poslouchat koncert. Pak ještě na jedno pivo a spát.Čekal nás  pracovní víkend.

On Friday evening my friends arrived from Viljandi that helped us during the festival. And because we had time so we went for a coffee in my favorite cafe. And waiting for me a pleasant surprise because they had a cake made ​​of rice flour. So I could not resist, it was excellent :-) Then we had planned to go somewhere. We hear music playing somewhere, so we went that direction. I reached the Ammende villa, where sometimes there are concerts in the garden in summer. And because it was a paid concert, so half the people were in the garden and the other half were behind the fence :-) We went to a neighboring park to play frisbee and listen to a concert. Then one beer and sleep because we had weekend work.


- Natalya, Saskia and Galyna in front of my banner -  


Ráno bylo hlavní úkolem postavit stany. Ostatní už bylo jednoduché, přijely nám pomoci ještě dvě dobrovolníce z Tallinu, Conny a Mari. Během festivalu jsme občas pomohly v kuchyni nebo co bylo právě potřeba. A také jsme se střídaly ve škole, kde byli někteří účastníci festivalu ubytování. Ve volném čase jsme si užívaly festival. Několikrát jsme se pokusily tančit linedance, ale když v tom nemáte praxi, tak je opravdu těžké se kroky naučit. Nakonec jsme tančily, tak jak jsem to cítily:-) Účastníci tančí linedance několik let a jsou to roky dřiny a odříkání :-) Tančí na různý typ hudby v několika řadách a všichni stejně. Na festival se sjíždějí různé taneční skupiny z celého Estonska, ale taky ze zahraničí. Jednou z nejdůležitějších osob je Kaie Seger - učitelka linedance z Pärnu a důležitým hostem byl učitel z Norska Cato Larsen. Během festivalu bylo několik tanečních představení, workshopy, volná taneční zábava a v sobotu večer bylo několik country koncertů. Je to jedna z nejdůležitějších akcí v létě v mé organizací.

In the morning, the main task was built tents, it other had already been simple. Two more dobovolníce  Conny and Mari from Tallinn came to help us  During the festival we only occasionally helped in the kitchen or just what was needed. And we took turns at the school, where some participants of the festival were accommodation. In our free time, we enjoyed the festival, several times we tried to dance with other dancers. But if you do not practice in that it is really hard to learn the steps quickly. So I finally danced as we felt it :-) Participants dance linedance several years. They are dancing on different type of music in several rows and everybody the same. The festival will come together various dance groups from all over Estonia, but also from abroad. One of the most important person is Kaie Seger - linedance teacher from Pärnu and important guest was a teacher of Norway Cato Larsen. During the festival is several dance performances, workshops, free dance and on Saturday evening were country concerts. It is one of the most important events in my organization in the summer.


- building tents - - didn´t miss ponies - -  Cato Larsen and Kaie Seger on the right side- - we really tried learn steps - 

- Helin daughter Uudo Laane ( boss my organisation) in kitchen -   -  Laane family -


- Helin and Kaie Laane - 


- Kaie Seger and Uudo Laane ( boss my organisation) - 


- Country concert - 


- after Sunday rain -


- performace Kaie Seger´s group Kõku - -   performace Kaie Seger´s group Silver vehicle - 


-  Cato Larsen and Kaie Seger´s daughter -


here is link for video from Linetantsu festival, at the end you will see what happened to our efforts to learn the steps :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat