pátek 14. června 2013

Krátká návštěva z Viljand / Lühike visiit Viljandist / Short visit from Viljandi

Příspěvek o krátké, ale příjemné návštěvě z Viljand.
Na začátku května přijela Lilia se svou kamarádkou Anke  z  Německa. Lilii jsem potkala poprvé na mid- term školení v březnu a znovu na Českém dnu, kde jsem potkala také  Alexe, který se k nám přidal později. Samozřejmě jsme zavítali na mojí milovanou pláž, pak byl malý relax na zahradě   a večerní pivo ve Veerevu. Toť vše :-) 
Lilia už je zpátky doma a Alex opouští Estonsko za několik dnů. Nejsou jediní, kteří již  nejsou  v Estonsku. Hodně dobrovolníků odjelo na začátku června a postupně odjíždějí další, které jsem  tady v Estonsku potkala:-( Doufám, že některé z nich ještě někdy uvidím. Naštěstí tu stále ještě zbývá několik lidí, které znám :-) 
Člověk si začne uvědomovat, jak ten čas rychle ubíhá, jak se blíží i můj odjezd. Proto se snažím si to co nejvíce tady užít. Ještě mám pár míst, které bych ráda navštívila než odjedu.

Tõlge eesti keelde hiljem.

A short post about the short but pleasant visit from Viljandi.
The beginning of May Lilia arrived with her friend Anke in Germany. I met Lily for the first time on the mid-term training in March and again at the Czech day in Nooruse Maja, where I also met Alex, who joined us later. Of course, we have visited my lovely beach, small relax in the garden and beer at the Veerev in the evening. That's all :-)
Lilia is back home and Alex is leaving Estonia for several days. They are not only people who are not already in Estonia. A lot of volunteers left for the beginning of June and gradually other people are leaving who I met here in Estonia :-( I hope some of them will ever see. Fortunately, there still remains a few people I know here :-)
I begin to realize how time runs fast how approaching also my departure. Therefore I try it, what the most of enjoy here. I still have a few places I like to visit before I leave.- Anke and Lilia - - Alex - - Lina in Veerev - 
- i v Estonsku mají tupláka :-) -

- they have also beer glass for 1 litre in Estonia -

Žádné komentáře:

Okomentovat