čtvrtek 13. června 2013

First of May

Po přestávce jsem zase tady :-) a mám plno zážitků, o které bych se s vámi ráda podělila. Nevím přesně, kde začít, abych na něco nezapomněla. Tak začnu, kde jsem skončila. Doufám, že si to ještě všechno pamatuji :-)
I tady v Estonsku je 1.kv2tna Svátek práce, což znamená den volna :-) Tento den jsem využila pro odpočinek na zahradě, výlet, grilování a saunování :-)
Po obědě jsme s kamárady vyrazili prohlídnout kemp, kde chtěl Nik kempovat s dětmi v červnu a do bažin. Kemp je situován jen několik kilometrů od lotyšských hranic, hned vedle pláže se základním vybavením ( suchý záchod, ohniště...), všechno je zadarmo a čisté. Zajeli jsme i do Lotyšska koupit pár piv :-)
Bažiny mi připomněly Rejvíz v Jeseníkách. Miluji odrazy ve vodě. Nafotila jsem desítky fotografií.
Večer jsme pokračovali v odpočinku, grilování a saunování u Wernera. :-)
Jen nebylo možné najít rozkvetlou třešeň, tady teprve jaro začínalo. Takže jsem nebyla políbená, ale zatím jsem neuschla :-).

 After the break, here I am again :-) I have a lot of experience, about which I would like to share with you. I do not know exactly where to start, I've forgotten something. So I start where I ended up. I hope it all still remember :-)
Here in Estonia is also 1st May Labor Day, which means a day off :-) This day I used to relax in the garden, trip, barbecue and sauna :-)
After lunch I with a friend went with a friend inspect camp where Nik wanted camping with children in June and swamps. The camp is located just a few kilometers from the Latvian border, next to the beach, the basic equipment ( dry toilet, fireplace ...), all free and clear. We looked into Latvia, buy a few beers :-)
Swamps reminded me one place - Rejviz at Jeseník mountains in the Czech Republic. I love the reflections in the water, I took a tens of photos.
In the evening we went to relax, barbecue and sauna at Werner. :-)
Only it was not possible to find blooming cherry, here the spring just  was beginning. So anybody didn't kiss me under cherry but I have not got dry yet :-).( maybe it is not only czech traditional - every woman has to get a kiss under a cherry blossom on the 1st May)- Rocky - 


- stavění  skleníku -

- building a greenhouse -


- kemp -

- camp -


- toilet - - Nik - 


- Werner - 


- Cedric - 


- Latvia :-) - 


- bažina -

- swamp - - Cedric and Werner - 


- Nik, Cedric, Werner and Heli - 
- připrava na grilování -

- prepare the barbecue -
- čekání na jídlo -

- waiting for food - 
Tady je pár naskenovaných fotografií z mého fotoaparátu z kempu a pláže

Here are a few scanned photos from my camera from the camp and the beach.


Žádné komentáře:

Okomentovat