pátek 8. března 2013

MID-TERM TRAINING


Tak a mám za sebou i Mid-term školení - je to školení pro všechny dobrovolníky EDS ( evropské dobrovolnické služby), které se koná uprostřed celého období EDSky. Na tomto školení by se měl hodnotit náš dosavadní vývoj, motivace a inspirace, hledání možností zlepšení a rozvinutí  EDSky, plánovaní dalších kroků   v projektu i v osobním životě a také, jak vytvořit „Pas Mládeže“ ( je to certifikát o nabytých schopnostech v rámci neformálního vzdělávání během EDS).

Nii et ma olen olnud  Mid-term koolitusel, see on koolitus kõigile vabatahtlikele EVT ( Euroopa Vabatahtlik Teenistus), mis toimub keset meie EVT. Sellel koolitusel peaksime hindama oma praegust arengut, motivatsiooni ja inspiratsiooni, otsima võimalusi kuidas parandada ja arendada oma EVT, planeerime järgmisi samme projektis ja ka kuidas luua Noortepassi (see on sertifikaat omandatud oskuste kohta  EVT jooksul ).

So I've had Mid-term training, it's training for all volunteers EVS ( europe volunteer service), which takes place in the middle period of our EVS. On this training should evaluate our current development, motivation and inspiration, finding ways to improve and develop our EVS, planning the next steps in the project and also in personal life and also how to create Youthpass (it's certificate of acquired skills in non-formal education during EVS ).- výhled na jezero -

- vaade järvele -

- view of the lake -

Toto školení se konalo uprostřed lesa v krásném srubovém komplexu, několik kilometrů žádná civilizace, ale mobilní signál i wifi bez problému. To je Estonsko, rozsáhlé plochy, kde nepotkáte žádné lidi, ale internet a mobilní signál všude dostupný. Úžasné místo, počasí a perfektní servis. Jídlo bylo výborné a když jsem něco nemohla jíst, tak pro mě připravili něco extra, takže jsem nepřisla nikdy o desert po obědě a večeři, i palačinky jsem měla na snídani. Měli jsme se jako doma :-)

See koolitus toimus ilusas palkmajas keset metsa, mõne kilomeetri kaugusel tsivilisatsioonist, kuid mobili signaali ja wifi ei ole probleemi. See on Eesti, suurtel aladel, kus ei ela ühtegi inimest, kuid interneti ja mobili signaal on kättesaadav kõikjal. Hämmastav paik, tore ilm ja täiuslik teenindus. Toit oli täiuslik ja kui ma ei saanud midagi suua, siis nad valmistasid midagi ekstra mulle. Mul oli alati ka magustoit pärast lõunat ja õhtusööki ning ka mul oli pannkoogid hommikusöögiks. Olime nagu kodus :-)

This training took place in a beautiful log hut of complex in the middle of the forest, there isn´t civilization several kilometers, but the mobile signal and wifi without a problem. This is Estonia, extensive areas where you don´t meet people, but the Internet and mobile signal is available everywhere. Amazing location, weather and perfect service. The food was perfect and I could not eat anything, so they prepared something extra for me, so I had also always a dessert after lunch and dinner and I had also pancakes for breakfast. We were like at home :-)- v popředí je budova, kde jsme jedli a pracovali -

- hoone ees, me sõime ja töötas -

- in the foreground is the building where we ate and worked -


Dohromady nás bylo 14 dobrovolníků  a školitelky Kristi a Siiri. Kristi jsem už potkala na příjezdovém školení. 
Z dobrovolníků jsem znala jen Yusufa a Rute, které znám od příjezdového školení a Cedrica, který bydlí taky v Pärnu. Byli tam jen tři kluci, takže pěkný babinec.

Kokku me olime 14 vabatahtlikku ning koolitajad Kristi ja Siiri, Kristit kohtasin ka saabumise koolitusel. Ma tundsin ainult Yusuf ja Rute ning ka Cedric, kes elab Pärnus. Seal oli ainult kolm poissi ja ülejäänud tüdrukud.

Altogether we were 14 volunteers and trainers Kristi and Siiri, Kristi I met on-arrival training. I know only Yusuf, Rute and also Cedric, who lives in Pärnu. There were only three boys.- v budově napravo jsem bydleli a nalevo je budova zezadu kde jsem pracovali -

- me elasime maja paremale ja me töötasime maja vasakule -

- in the building on the right side we lived and on left side is back of  the building where we worked -

Přes den jsem dělali různá cvičení, kdy jsme přemýšleli o zadaném úkolu nebo otázce, potom kreslili a mluvili o tom co jsem nakreslili a proč. Takže stále dokola přemýšlet, kreslit a mluvit :-( Naštěstí to nebylo vždy celý den. V sobotu jsme například vyrazili na běžky, pro některé to bylo poprvé v životě, taky jsme měli večer ručních prací a každý den saunu (kdo chtěl). V neděli pro nás připravili kouřovou saunu, což je tradiční estonská sauna - dřevěná stavba nemá komín, uvnitř se zapálil oheň a dým se šířil po celé místnosti. Když je místo dostatečně vytopené, oheň se uhasí, kouř se odvětrá. Tento proces trvá málem celý den. Všechno je od dýmu černé, takže se používají podložky pro sezení a člověk musí dávat pozor, ať se něčeho nedotkne. Vyzkoušeli jsem taky "vihta", což je březová sušená metla, která se používá ke šlehání těla. Ačkoliv vypadá metoda drasticky, vůbec to nebolí, dochází k většímu prokrvení těla a uvolňuje se aroma z listů břízy.

Päevasel ajal, tegime erinevaid harjutusi, me mõtlesime antud ülesanne või küsimus, siis joonistasime ja rääkisime, mida me joonistasime ja miks. Nii et me ikka mõtlesime, joonistasime ja rääkisime :-( Õnneks mitte kõik päevad. Laupäeval me suusatasime, mõnede jaoks oli see esimene kord oma elus. Meil oli  õhtul käsitöö ja saun iga päev, neile kes tahtsid. Pühapäeval nad valmistasid meile suitsusauna, mis on traditsiooniline Eesti saun. Puithoonel ei ole korstent, sees põleb tuled ja suits levib kogu toas. Kui tuba on piisavalt soojenenud, tuli kustub, suits lastakse välja. See protsess kestab peaaegu kogu päeva. Kõik on must ja suitsune, nii et kasutame aluseid istumiseks ja inimesed peavad olema ettevaatlikud, et ei puuduta midagi. Me proovisime "Vihta", mis on tehtud kuivatatud kasest, mida kasutatakse,et piitsutada keha. Kuigi meetod tundub drastiline, see ei ole üldse valus, parandab  keha verevarustust ja vabastab kase lõhna.

During the day, we did various exercises, when we think about the given task or question, then drew and talked about what we drew and why. So thinking, drawing and talking still again :-( Fortunately it was not always all day. On Saturday we headed on cross-country skiing, for some it was the first time in their life, too we had a evening of handicraft and sauna every day, who wanted. Sunday they prepared for us smoke sauna, which is a traditional Estonian sauna. When wooden building does not have a chimney, inside burn by fire and smoke spread throughout the room. When the area is sufficiently heated, the smoke ventilate.  This process takes almost all day. Everything is black from the smoke, so the pads are used for sitting and people must be careful to don´t touch anything. We tried too "vihta" which is dried birch whisk, which is used to whipping the body. Although the method looks drastically, it doesn´t the painful, then is greater blood flow body and aroma is released from the leaves of birch.- na běžky jsem nepotřebovali speciální boty, naše boty se připevnili k běžkám pomocí přezek - 


- připraveni vyrazit :-) -

- lähme :-) -

- let´s go :-) -
- večer ručních prací -

-õhtul käsitöö -

- evening of handicrafts -

Při tomto školení už jsem více rozuměla anglicky, spíše všemu co jsme měli dělat, jen pro vyjádření svých myšlenek bych potřebovala někdy větší slovní zásobu, ale angličtina se zlepšuje a budu tady ještě 5 měsíců :-)

Sellel koolitusel sain rohkem aru  inglise keelest. tegelikult ma sain aru kõigest mida me pidime tegema, lihtsalt et väljendada oma mõtteid mul onmõnikord vaja suuremat sõnavara. Kuid mu inglise keel paraneb ja ma olen siin veel 5 kuud :-)

This training I understood more English, actually all what we had do, only for express my thoughts sometimes I need a larger vocabulary, but English improve and I'll be here other 5 months :-)- odpočinkový kout -

- lõõgastav nurgas -

- relazing of corner -


Protože jsme měli všichni sraz před školením v Tallinu, tak jsem toho využila k vyzvednutí vyvolaných fotek a navštívila jednu kavárnu. Fotky naskenuji a některé tady vložím v dalším příspěvku.

Kuna meil oli kohtumine Tallinnas enne treeningut ma kasutasin seda võimalust, et ära tuua ilmutatud fotod ja külastada kohvikut. Ma skaneerin fotod ja siis ma panen siia mõned järgmine kord.

Because we had meeting in Tallinn before training, so I used this opportunity to pick up my develope the photos and visited a cafe. I will scan this photos and then I will put some here in the next post.
Žádné komentáře:

Okomentovat