pondělí 25. února 2013

Ledový festival a Estonský Den nezávislosti / Jääfestival ja Eesti Iseseisvuspäev / Ice Festival and the Estonian Independence Day

Minulý týden v Pärnu proběhl „Ledový festival“. Chtěla jsem na  něj vyrazit během týdne, kdy jsem si říkala, že tam bude míň lidí, ale čekala jsem taky na sluníčko, abych  mohla udělat nějaké pěkné fotky. Sluníčko stále nepřicházelo a na víkend jsem měla odjed na chatu oslavit narozeniny přátel z Pärnu, takže to moc s návštěvou festivalu nevypadalo:-( Bohužel se chata zrušila a my jsme zůstali v Pärnu, ale i tak si myslím, že to byla povedená oslava (šla jsem spát až před 6 ráno). Takže něco špatné je k něčemu dobré, protože o víkendu začalo svítit sluníčko a já vyrazila na festival :-).

Eelmisel nädalal toimus Jääfestival Pärnus. Ma tahtsin minna nädala keskel, et seal on vähem inimesi, kuid ma ootasin ka päikest, et ma võiksin teha mõne kena pildi. Aga nädala keskel päikest ei olnud ja nädalavahetusel ma pidin minema suvemajja, et tähistada minu Pärnu sõpradega sünnipäeva ning ma ei saaks minna festivalile:-(. Kahjuks suvila oli tühistatud ja me jäime Pärnusse, kuid vaatamata sellele see oli lõbus pidu ja ma läksin magama veidi enne 6 hommikul. Midagi halba on millekski hea midagi, sest nädalavahetusel päike hakkas särama ja ma käisin festivalil :-).

Last week took place  Ice Festival in Pärnu. I wanted to go during the week when I said that there will be fewer people, but I'm also waiting for the sun, to I could do some nice photos. But the sun still didn´t come and for the weekend I had go on cottage where should be celebration birthdays of friends from Pärnu, so with a visit to the festival looked bad :-(. Unfortunately cottage canceled and we stayed in Pärnu, but even so, I think it was super celebration, I went to bed just before 6 am. So something bad is good for something, because on the weekend sun began to shine and I headed out to the festival :-).


- každý den je na řece spoustu rybařů, nejen přes víkend -

- iga päev on palju kalur jõel, mitte ainult nädalavahetusel -

- every day is a lot of fisherman on the river, not only over the weekend -

- zamrzlá řeka -

- külmutatud jões -

- frozen river -

- já na zmrzlé řece :-) -

- ma ja külmutatud jõgi :-) -

- I'm on the frozen river :-) -
Lidí bylo dost, ale i tak jsem měla prostor pro focení. Festival se uskutečnil v blízkosti centra u řeky. Byly připraveny různé atrakce pro děti i dospělé (skluzavky, iglu, sauna, restaurace, ....). Připravili i ledovou plochu, na které se konaly hokejové zápasy, krasobruslařská představení, mohli zde bruslit i návštěvníci festivalu. V sobotu bylo několik tanečních představení dětských tanečních skupin, děti taky mohly absolvovat projížďku na koni, vyzkoušet si běžky. Pro mě byly nejzajímavější sochy z ledu, které celý týden stavěli umělci z různých zemí.

Inimesi oli palju, kuid mul oli piisavalt ruumi fotografeerimiseks. Festivali asub kesklinna lähedal jõe ääres. Siin oli  lumest erinevaid atraktsioone lastele ja täiskasvanutele (liumäed, restoranid, iglu, saun, ....). Seal oli ka liuväli, kus toimusid jäähoki, iluuisutamise etendused, siin võiksid uisutada  festivali külastajad. Laupäeval oli mitu laste tantsuetendust, lapsed võiksid ka ratsutada, proovida murdmaasuusatamist. Ja õhtul toimus Eesti iseseisvuspäeva kontsert. Minu jaoks kõige huvitavamad olid jääkujud, toodetud sel nädalal erinevatest riikidest kunstnike poolt.

People were enough, but I had enough space for take a photo. The festival is located near the center of the river. From snow here were prepared by a variety of attractions for children and adults ( slide, restaurants, igloo, sauna, ....). There was also an ice rink, where they were hockey matches, figure skating performance, also visitors to the festival could skate here . On Saturday was several children's dance performance. Children could also riding  horse, try cross-country skiing. And in the evening a concert was held to the Estonian Independence Day. But for me, the most interesting were the statues of ice that  made by artists from different countries during week.


- sněhová skluzavka -

- lume liumäed -

- snow slide -

- dětské taneční představení -

- laste tantsuetendust -

- children's dance performance -

- kino -

- kino -

- cinema -
Dne 24.2. v Estonsku slaví „Den nezávislosti“, tento rok je to už 95 let. V Pärnu se konal průvod a taky byly pronášeny proslovy na náměstí. Málem každý dům měl tento den vyvěšenou estonskou vlajku, což v České republice ve významné dny mají jen státní instituce. Taky na autobusech hromadné dopravy měli připevněnou vlajku Estonska a vlajku města Pärna.

24.2  on Eesti Iseseisvuspäev, 95 aastat. Pärnus toimus rongkäik ja ka sõnavõtud väljakul. Sellel päeval peaaegu iga majal oli Eesti lipp. Tšehhi Vabariigis ainult riiklikel institutsioonidel on lipp oluline päeval. Ka ühistranspordi bussidel oli  Eesti lipp ja Pärnu lipp.

24.2 is Estonian Independence Day, this year it's been 95 years. In Pärnu was parade and several speeches in the square. Almost every house had Estonian flag this day the, in the Czech Republic have flag only state institution in  the important days. Also the public transport buses had Estonian flag and flag of Pärnu.


- ledový festival večer -

- jääfestival õhtul -

- ice festival evening -


- večerní koncert na festivalu -

- õhtu kontserdiga -

- evening concert at the festival -
2 komentáře:

  1. Odpovědi
    1. sochy se povedly, jsem ráda, že jsem si počkala až bude svítit sluníčko :-)

      Vymazat