čtvrtek 10. července 2014

Návrat do Estonska- 1.část / Back to Estonia-Part 1

Po necelém roce jsem měla příležitost znovu se podívat do Estonska. Uudo, ředitel mé hostitelské organizace Nooruse Maja v Estonsku, dostal nápad, že bychom se mohli všichni dobrovolníci (kteří  pracovali v Nooruse Maja v minulosti) potkat při příležitosti Festivalu tance a zpěvu v Talinu na začátku července. Byl to skvělý nápad a příležitost, jak se všichni dobrovolníci můžeme navzájem poznat.
Můj plán byl při cestě do Estonska navštívit dvě holčiny ve Vilniusu, které jsem potkala na exchange projektu v Belgii.

After almost one year, I had the opportunity to again look into Estonia. Uudo, the director of my host organization Nooruse Maja in Estonia, he got the idea that we  all volunteers (who we worked in Nooruse Maja in past) could meet on the occasion of the Festival of dance and sing in Tallinn at the beginning of July. It was a great idea and opportunity how we all the volunteers can get to know each other.


- moje hostitelská organizace Nooruse Maja -

- my host organization Nooruse Maja -


Moje cesta zpět do Estonska začala v pátek. Dvě zastávky potom co jsem nastoupila v mém rodném městě do vlaku, jsme museli všichni vystoupit. Někde před námi na přejezdu se srazil vlak s autem. I když jsem měla časovou rezervu, měla jsem obavy, jestli stihnu autobus z Hradce Králové do Vilniusu. Tentokrát byli České dráhy docela rychlé a já jsem mohla odvolat taťku, který měl pro mě přijet a odvézt mě do Ostravy na další vlak. Náhradním autobus nás přepravil na další vlakovou zastávku, odkud nás další vlak odvezl do Ostravy, kde jsem stihla následující vlak do Hradce Králové. Něco špatné je k něčemu dobré, potože o pár zastávek dál nastoupil můj strejda „z druhého kolena“, kterého jsem už nějaký rok neviděla :-)

My journey back to Estonia began on Friday. After two train stops what  I left my hometown by the train, we all had to get out. Somewhere before us the train had accident with the car. Although I had time reserve, I was worried if I will catch bus from Hradec Králové to Vilnius. This time the Czech Railways was pretty fast and I could withdraw dad, who had to come pick me and take me to Ostrava for the next train. Replacement bus transported us to the next train stop. Where we already took the train to Ostrava where I could get on the next train to Hradec Králové. Something bad is good for something. After a few stops my "distant" uncle got on the train, whom I have not seen more than some year :-)V Hradci Králové jsem stihla potkat pár přátel ze studentský let v Brně, aspoň na chvíli. Moje kamarádka Hanka mě pak šla vyprovodit na autobus. A čekali jsme půl hodiny, hodinu, hodinu a půl a autobus stále nikde. To už jsem přemýšlela, že půjdu k Hance spát a zůstanu o den déle v Hradci Králové. Naštěstí autobus přijel a já mohla pokračovat. Na moji otázku, jestli stihnu přestup na další autobus mi stevardka odpověděla, že si nemám dělat starosti. A opravdu v Marijampole (město v Litvě) jsme byli málem přesně, takže nechci raději vědět, jak to řidiči dokázeli, celou noc jsem prospala.

In Hradec Králové I could meet some friends from student years in Brno, at least for some moment. My friend Hanka went to bus station with me. And we waited half an hour, an hour, an hour and a half and still my bus didn't arrive. So I've been thinking that I'm going to sleep Hanka´s place and I stay for one day longer in Hradec. Fortunately, the bus arrived and I could continue. I had question if I will catch another bus for change. Stewardess answer me that don´t worry. A really in Marijampole (city in Lithuania), we were almost exactly. So I do not want to know how was it possible, when bus was delay. I slept all night.V sobotu odpoledne jsem zdárně dorazila do Vilniusu. Odložila jsem batoh do úschovny a vyrazila do centra, měla jsem čas než se setkám s kamarádkami Viktorijí a Rugile. Centrum není velké, takže většinu jsem stihla před večerem. Holky přišly ještě s dalšími kamarády, vyrazili jsem do parku pokecat a později posedět do hospůdky, užit si sobotní večer v centru Vilniusu.

On Saturday afternoon, I successfully arrived in Vilnius. I put the bag into luggage storage and headed to the city. I had time before I met Victoria and Rugile. The center is not large, so  I saw lot of before evening. The girls came with some other friends. We went to the park to talk and later we went to the pub and enjoy a Saturday evening in the center of Vilnius.


- radnice -

- hall town - 


- brány úsvitu -

- gates of dawn - 
Další den nebylo úplně ideální počasí, ale s Viktorijí jsme vyrazily do univerzitní knihovny, později ještě do centra, podívat se do čtvrti, kde se setkávají umělci, na vyhlídku na město ke zřícenině hradu. Po celém dni chození by to chtělo menší relax, takže mě holky vzaly do kavárny. Tahle byla trochu jiná. V této kavárně bylo 6 stálých obyvatel - koček :-). Člověk si s nimi může hrát, pozorovat, ale ne krmit. Pak jsem chtěla zkusit nějaké tradiční litevské jídlo. Zkusila jsem jejich polívku Šaltibarščiai, která je převážně z červené řepy a podávají se k ní brambory. Je studená, takže se hodí do horkých letních dnů. Nakonec jsme ještě navštívily park, kde se schází hodně mladých lidí. Po příjemně strávených dvou dnech ve Vilniusu jsem v pondělí v poledne pokračovala směrem do Pärnu.

The next day the weather was not ideal, but with Victorija we went to the university library, and later we went to one part of city where live lot of artists, then went to the view of the city from the castle ruins. After a whole day of walking we wanted smaller relax, so girls took me to a cafe. This one was a little different. In this cafe is 6 residents- Cats :-). A person can play with them, observe, but do not feed them. Then I wanted to try some traditional Lithuanian food. I tried the soup Šaltibarščiai, which is mainly from beetroot and served with potatoes. It's cold soup, so it is very good in the hot summer days. Finally, we have visited the park, which is meeting point for a lot of young people. After I spend pleasant  two days in Vilnius. On Monday I went at noon towards the Pärnu.


- knihovna -

- library - 


- knihovna -

- library - 


- knihovna -

- library - 


- knihovna -

- library - 


- kostel sv. Anny -

- church of st. Anna - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- Gediminas věž -

- Gediminas tower -- bývala sportovní hala -

- former sports hall -


- kavárna s kočkami -

- coffee with cats - 

- katedrála -

- cathedral - 
Žádné komentáře:

Okomentovat