úterý 15. července 2014

Návrat do Estonska- 2.část / Back to Estonia-Part 2

Co je nového v Pärnu?
What is new in Pärnu?

Do Pärnu na autobusové nádraží jsem dorazila večer, kde mě vyzvedla Ester :-), kterou jsem neviděla celých 10 měsíců, ale mě to připadalo jako bych odjela jen na pár dní :-). A protože jsou v Estonsku ještě dlouhé dny, tak potom co jsme si popovídali s Esterem, jsem se šla projít po okolí. A hned jsem objevila novinku. Na druhém břehu řeky u centra přibyly dřevěné platformy s lavičkami, které by měly později sloužit jako místo, kde se mohou prezentovat severské země. A také je konečně v centru Pärnu kino :-).Bylo ve výstavbě, když jsem odjížděla, je v rámci další části obchodního centra v Pärnu vedle koncertní haly.

I arrived to Pärnu to the bus station in the evening, where Ester picked me  :-) I have not seen her for 10 months, but it seemed to me like I was just away for a few days :-). And because in Estonia are still long days I went for a walk around the neighborhood after we spoke with Ester together. I discovered the news. On the other side of the river near to centre. They added a wooden platform with benches that would later serve as a place where can present the Nordic countries. And finally in the center of Pärnu is cinema :-). Was under construction when I left. It is in part of the shopping center in Pärnu next to the concert hall.- v dálce je vidět nové kino Apollo -

- in the far distance can see the new cinema Apollo - 

- nová část obchodního centra s kinem -

- new part of shopping mall with cinema - 


- spojovací krček nové a staré části obchodního centra -

-  corridor connecting the new and old shopping mall -


- uvnitř nové části obchodního centra -

- inside of the new part of the shopping mall - V úterý už tak krásně nebylo, vlastně skoro celý den propršelo :-(. Takže dopoledne jsem navštívila moji hostitelskou organizaci, kde jsem se setkala s Uudem a také Maiou, moji učitelku malováni na porcelán. Bylo krásné zase všechny vidět. Zašla jsem do centra koupit pohlednice a hlavně hřeben, který jsem zapoměla doma. :-)  S Uudem jsme vyzvedli dalšího dobrovolníka Pierre Marie, a v brzkém večeru jsme byli pozvání na večeři k Uudovi a jeho manželce Kaie. Na večeři jsme potkali další dobrovolníci Flo a jejího otce Francua. Přišli i další pracovníci z Nooruse Maja - Virve, Maie, Helen s dětmi. Při večeři jsem probrali všechny novinky a po dlouhé době jsem byla v sauně. :-)

On Tuesday, it wasn´t so beautiful, actually it rained most of the day :-(. So in the morning I visited my host organization, where I met with Uudo and Mai, my teacher porcelain painting. Was very nice to see everybody again:-). Then I went to the center. I bought some postcards and especially comb, which I forgot at home. :-) With Uudo we picked up another volunteer Pierre Marie, and in the early evening we were invited to dinner at Uudo´s and his wife Kaie´s place. For dinner, we met other volunteers Flo and her father Francua and also with other workers from Nooruse Maja - Virve, Maie, Helen with children. At dinner we talked about all the news and after a long time I was in the sauna. :-)- Flo, Maie, Pierre Marie, Uudo, Francua and I -  Naštěstí ve středu se udělalo krásně a já mohla jít  objevovat novinky v Pärnu. Pár se jich našlo. V té chvíli jsme si uvědomila, že jsem tady opravdu několik měsíců nebyla. :-( Už jsem nenašla můj oblíbený jeřáb v přístavu, ale za to houpačku v parku. Novou část SPA hotelu u pláže, která byla celou dobu mého pobytu v rekonstrukci. Nová část gymnázia, o které jsem ani nevěděla, že se staví. Ale co zůstalo, je pláž, samozřejmě:-) moje oblíbené kavárny Supeluse a Piccadilly wine a taky Gelato obchod od Toni a Paula, který jsem musela taky navštívit a pozdravit je. Bohužel během léta je můj další kamarád Nik na Islandě, takže doufám, že při příští návštěvě ho uvidím. :-( Večer jsme stihli ještě foto před Nooruse Maja a jedno pivo v Alexander pub. A dopoledne ve čtvrtek hurá směr Talin.

Fortunately, on Wednesday was beautifully and I could go explore news in Pärnu. A few I found. At that moment I realized that here I am not  really a few months. :-( I didn´t find my favorite crane in the harbor, but I found for a swing in the park. And also new part of the SPA hotel by the beach, which was during my whole stay in reconstruction. New part of the grammar school, which I did not know they are building. But what is still there is the beach, of course :-) My favorite cafe Supeluse and Piccadilly wine and also Gelato store from Toni and Paula, which I had to visit and greet them. Unfortunately during the summer my other friend Nik is on the Iceland. So I hope that during my next visit to see him. :-( In the evening we took photos before Nooruse Maja and we went for beer to the Alexander  pub. In the morning of Thursday we went direction Talin.
- více jak 1,5 roků stará fotka s jeřábem -

- more than 1,5 years old photo with crane -- nejnovější fotka bez jeřábu -

- latest photos without crane -- houpačka -

- the swings - - pláž -

- the beach - 

- skluzavka v moři - - SPA hotel - 


- nová čast SPA hotelu -

- new part of the SPA hotel - 


- nová čast gymnázia -

- new part of the grammar school -


- nová hospoda -

- new pub - 


- Toni a Pierre Marie v obchodě s gelatem -

- Toni and Pierre Marie in the Gelato store I, Pierre Marie, Kaie, Flo and Uudo in front of Nooruse Maja - 

Žádné komentáře:

Okomentovat