pondělí 9. září 2013

Zpátky v České republice / Back in the Czech Republic

Dneškem jsem přesně dva týdny v České republice, ale cca jen pět dní doma v mém rodném městě. V této době jsem už pomohla připravit svatbu mé kamarádce. Svatba byla skvělá, přišlo i hodně kamarádů, které jsem už rok neviděla, ale vůbec jsem si s nimi nestačila pořádně popovídat :-(. Pár dní jsem strávila v Brně ( ve městě, kde jsem žila 8 let než jsem odjela do Estonska).

Today I'm exactly two weeks in the Czech Republic, but only five days at home in my hometown. During this time I have helped prepare the wedding of my friends. The wedding was great, came a lot of friends. Which I have not seen for a year, but I didn't have enough time to talk with everybody :-( I spent a few days in Brno (in the city where I lived for 8 years before I went to Estonia).


Když se procházím a navštěvuji stará místa, tak mi vůbec nepřipadá, že jsem byla rok pryč. Také jsem ale objevila nové obchody, restaurace, kavárny, opravené budovy a místa, které nepoznávám. Přitom si uvědomuji, že jsem tady opravdu dlouho nebyla. Ale stará oblíbená místa zůstávají:-)

When I am walking and visiting old places, so I don´t feel that I was a year away. But I also discovered new shops, restaurants, cafes, reconstructed buildings and places that do not recognize. At the same time, I realize that I have not been here for a long time. But the old favorite places remain :-)


Také zůstávají vzpomínky na úžasný jeden rok v Estonsku. Ještě si pamatuji, když jsem přijela, nikoho jsem neznala, moje angličtina byla katastrofální a rok přede mnou byla dlouhá doba. A ten rok uběhl strašně rychle. Všechno se změnilo a mě se těžce odjíždělo zpět domů. I když zpět domů jsem se taky těšila, až uvidím rodinu a své přátelé.  V Estonsku jsem opouštěla svoji „estonskou rodinu“ a své nové přátelé, i když někteří už tam v té době nebyli. Tyto smíšené pocity asi zažívají všichni lidé, kteří delší dobu žijí v cizí zemi. Člověk by se nejraději rozpůlil.:-)

Also the memories remains on one  amazing year in Estonia. I still remember when I arrived, I did not know anyone, my English was a catastrophic and year in front of me was a long time. This one year has passed so quickly. Everything has changed and I was very difficult leaving back home. Although also I was looking forward to seeing my family and friends. In Estonia, I left my "Estonian family" and my new friends, although somebody already were not there at the time. Maybe these mixed feelings experiencing all people who live a long time in a foreign country. People would prefer split in half. :-)


Tak alespoň pár posledních fotografií z Estonska.

So at least the last couple of photos from Estonia.


hlavní pěší zóna v Pärnu -

- the main pedestrian zone in Pärnu -


- Pärnu- ulice s moji jednou z oblíbených kaváren -

- Pärnu- street with my one of favourite coffee  -


- moje oblíbená hospůdka Veerev -

- my favourite pub Veerev -


- Pärnu - 


- Pärnu -  


- Pärnu -  


- cestou na bílou pláž -

- on the road to white beach  -


- cestou na bílou pláž -

- on the road to white beach  -


- golfové hřiště cestou na bílou pláž -

- golf course on the way to the white beach -


- lanové centrum u bílé pláže -

- adventure park at white beach  -


- lanové centrum u bílé pláže -

- adventure park at white beach  -


- na bílé pláži -

- on the white beach -


- na bílé pláži -

- on the white beach - 


- lanové centrum -

- adventure park  -


- poslední sauna -

- the last sauna  -

- s moji „estonskou rodinou“ na zahradě -

   - with my „Estonian family“ in garden  -


- z rozlučkové párty- lidé s moji organizace-Uudo, Kaie, jejich dcera Heli, Helen a děti a Virve -

- from goodbye party- people from my organisation-Uudo, Kaie and their daughter Heli, Helen and her children and Virve -- Nik -


- Toni - 


- Lina - 


- Cedric - 

a mnoho dalších lidí, které jsem potkala během pobytu v Estonsku. Které jsem ráda poznala a po kterých se mi bude stýskat.....

and many other people I've met during their stay in Estonia. Which I like to meet and which I will miss them .....

Žádné komentáře:

Okomentovat