pátek 12. října 2012

Měsíc v Estonsku / One month in Estonia


Tak včera to byl přesně měsíc, kdy začala moje cesta do Estonska:-) Už jsem tady měsíc:-) A musím říct, že se tady cítím stále dobře, jen ty jazyky:-D Proč nemůže celý svět umět stejný jazyk? Asi by to bylo všechno až moc jednoduché.Ach jo:-( 
A mám před sebou první výlet mimo Pärnu, když neberu cestu z letiště. Pojedeme s francouzským dobrovolníkem Cédricem do Tartu za českou dobrovolníci Heli, kterou jsme potkali na velké narozeninové a vítací párty v září.:-) Strašně moc se těším, uvidím další část Estonska. Tartu je druhé největší město a je asi 160 km od Pärnu. A příští týden mě čeká další výlet:-). Pojedu od čtvrtka do pondělí na příjezdové školení do Viljandi, to je další větší město vzdálené asi 90 km od Pärnu, kde bych měla poznat další dobrovolníky, kteří přijeli do Estonska v září. A budeme ubytování ve SPA hotelu v blízkosti centra:-) 

Trochu čísel k Estonsku:
Rozloha: 45 226 km²
Počet obyvatel.1 339  681
Hlavní město: Tallinn a má kolem 400 000 obyvatel
Tartu: kolem 100 000 obyvatel
Pärnu se svými 40 000 obyvateli se počítá jako páté největší město v Estonsku

Ještě přidávám pár fotek, na kterých jsou lidé z organizace Nooruse Maja. Tyto fotky pocházejí z loučení s Katerinou a Pierrem.

...................................................................................................................................................................

So yesterday was exactly one month, when I started my journey to Estonia :-) I've already been here a month :-) And I must say that I feel still good,very good, but my languages​​:-D Why cannot the whole world speak the same language? I guess it was everything too easy. Ach yeah :-(

And I have before me the first trip outside Pärnu, when I do not take way from the airport. We're going with a French volunteer Cédric to Tartu. We are going to visit  Czech volunteer Heli  which I met on a great birthday and welcome party in September. :-) Very much look forward to seeing another part of Estonia. Tartu is the second largest city and is about 160 km from Pärnu. And next week I am expecting another trip :-). I am going from Thursday to Monday on arrival training in Viljandi, this is another city and it located about 90 km from Pärnu. Where I should meet other volunteers who arrived in Estonia in September. And we'll be staying in a SPA hotel in near the city center:-)

A little numbers about Estonia:
Area: 45,226 km ²
Population: 1 339 681
Capital: Tallinn and has around 400 000 inhabitants
Tartu: around 100 000 inhabitants
Pärnu has 40 000 inhabitants and it is calculated as the fifth largest city in Estonia

I add a few photos where there are people from organizations Nooruse Maja. These photos come from the leave-taking with Katerina and Pierre.


...................................................................................................................................................................


Tato fotka je z loučení s Katerinou. Zleva do prava: Helen, Virve, Já, Katerina, Pierre, Kaie a Uudo.
This photo is of leave-taking with Katerina. From left to right: Helen, Virve, I, Katerina, Pierre, Kaie and Uudo.
Znovu loučení s Katerinou, jen je tam i její irských přítel Daire a nad námi je obraz, který kreslila Katerina.

Again leave-taking with Katerina, but there's also her boyfriend from Ireland Daire and above us is painting which drew Katerina. Tato fota je z loučení s Pierrem. Zleva do prava: Helen, Virve, Já, Pierre, Uudo and Mai.

This photo is of leave-taking with Pierre. From left to right: Helen, Virve, I, Pierre, Uudo and Mai. 

Žádné komentáře:

Okomentovat