neděle 30. prosince 2012

Sklárna / The glassworks / Klaasitehas


Teď už mám více času dopsat všechno co jsem poslední dobou zažila. Den před Mikulášem 
v Nooruse Maja jsem měla možnost navštívit sklárnu, asi hodinu autem od Pärnu. Je to malá a jedna z posledních fungujících skláren v Estonsku, funguje od roku 1879. Jela jsem ji navštívit se skupinou žen, které v Nooruse Maja navštěvují kurz malování na porcelán. Při sklárně je také malé muzeum, které jsme navštívily, ale výklad byl v estonštině, alespoň že tam byly popisky v angličtině:-). 
A potom nás čekalo to nejdůležitější, mohly jsme si zkusit něco vyrobit,nejenom se dívat, jak se to vyrábí. To je něco pro mě:-). V České republice jsem už byla na exkurzi ve sklárně, ale nikdy jsem si to nemohla zkusit. Mohly jsme si udělat buď vázu, mísu a nebo labuť. Nakonec jsem si jako většina vybrala vázu. To jsem si říkala, že bude mít největší využití. Ne, že bychom to udělaly úplně celé samy, to by bylo dost obtížné ( možná příště:-), ale na nás bylo, jak bude výsledný produkt vypadat. Pán, který to všechno vysvětloval, to vždy  nafouknul do malé koule a potom to předal nám. My jsme stály na nízké stoličce. Mohly jsme žhavou hmotu vložit do nádoby s hroty, který nám na váze vytvoří vroubky a nebo nechat hladkou. Potom jsme tyčí se žhavou hmotou parkrát zakývaly zleva doprava, tím se vytáhla, jak jsme potřebovaly a začaly jsme foukat. Ještě jsme mohly, když byla žhavá hmota položená na zemi, s ní trochu zakroutit a tím se vroubky vytvarovaly do spirály. Potom už stačilo jen foukat a foukat a spodní část vázy se zvětšovala. Ještě si některé ženy zkoušely vyrobit labuť. Byla to velká zábava, neodolala jsem a vyrobila jsem si nakonec dvě vázy:-). Každá váza je originál. Kdo do toho půjde se mnou znovu ? Chtěla bych si ještě zkusit vyrobit mísu. Tak, která návštěva tam pojede se mnou ? :-)

Mul on rohkem aega, et kirjutada rohkem teksti siin-kõike mida ma kogesin. Päev enne Püha Nicolase üritust Nooruse Majas, ma käisin klaasi tehases koos inimestega Portselanmaali grupist. See klaasitehas töötab alates 1879. Seal on muuseum. Naine muuseumist rääkis eesti keelt, aga seal oli ka tekst inglise keeles.
Siis tuli väga huvitav asi minu jaoks. Mul oli võimalus proovida klaasi puhumist. Mulle meeldis. Ma olin olnud klaasitehases Tšehhi Vabariigis, aga ma nägin ainult, kuidas nad seda tegid. Siin me võisime valida kas teha vaasi, kaussi või luike. Valisin vaasi nagu enamik inimesi. Mitte, et me tegime seda kõik ise, see oleks väga raske. Mees klaasitehasest aitas meid. Aga see oli meie hingeõhk, millest me vaasi loome. Ma vabandan, aga ma ei saa selgitada rohkem menetluse protsessi Eesti keeles, see on ikka minu jaoks raske. See oli väga lõbus. Ma tegin kaks vaasi. Iga vaas on originaal. Kes tuleb sinna koos minuga veel? Ma tahaksin teha kauss.

Now on I have more time to write about everything I have experienced lately. The day before St Nicholas in Nooruse Maja, I had the opportunity to visit the glass factory, it is about an hour drive from Pärnu. It is small and one of the last open glass factory in Estonia, it have worked since 1879. I went to visit with a group of women who attend course  painting on porcelain in the Nooruse Maja. In the glass factory is also a small museum, which we also visited, but the interpretation was in Estonian, at least, that there were labels in English :-).
And then waited for us the most important thing, we could try to make something ourselves, not only watch how it's made, but we really try it. This is something for me :-). In the Czech Republic, I was already on excursion in glass factory, but I never thought I could try it. We could choose what we made either a vase or bowl and swan. Finally I chose vase. 
I thought that it would have the most use. Not that we made it all ourselves, it would be quite difficult (maybe next time :-)), but for us was how the final product will look like. Mister from glass factory, who explained it all, he always created  a little ball and then it forward  to us. We stood on a low stool. We could put a little ball into subject that allows us to create ribs on a vase or let smooth. Then we stick a "hot matter" above ground  and swing  from left to right a few times, so it pulled out as we needed and we began to blow. Also we could, when "hot matter" was still hot, it lay on the ground  and  little twist with it and so the ribs shaped into a spiral. Then we only but blowing and blowing and bottom of the vase was growing. Somebody also tried to make a swan and a vase. It was so much fun, I could not resist and I finally made ​​two vases :-). Each vase is unique. Who wants to try too? I'd like to also try to make this bowl. So which visit will go there with me? :-)


Tady jsem v akci :-)

Here I am in action :-)

Siin ma olen tegutsemas :-)

Nahoře vpravo vidíte, jak může vypadat skleněná mísa.

At the top right you can see how can look like a glass bowl.

Paremal üleval näete, mis te võite tee klaasist kaussi.


Toto je můj první pokus.

This is my first attempt.

See on minu esimene katse.


Toto je můj druhý pokus.

This is my second attempt.

See on minu teine ​​katse. 


1 komentář:

  1. Yeah, nice ones! Already like a pro :) (jerome)

    OdpovědětVymazat