čtvrtek 27. září 2012

První příspěvek / First post / Esimene postitus


Jen menší komentář než začnete číst tento příspěvek:
Toto už je druhý blog, který jsem založila tento týden :-D. První jsem založila v pondělí, ale pár věci se mi tam nelíbilo,tak jsem svůj blog nakonec přesunula tady. Takže tento příspěvek jsem psala v úterý 25.9.2012.  Ale toto je oficiálně můj první blog.:-)Doufám, že se nebudu už přesouvat:-).

Ahojte:-)

Novinkou dne je, že jsem dneska dostala po týdnu estonskou ID card pro dočasný pobyt:-) U nás by to trvalo měsíc. Velikostně je tato karta stejně velká jako naše nové občanky. Tato karta má navíc v sobě čip, nevím jestli naše nové občanky už ho mají taky,  ten slouží jako elektronický podpis. Takže já ji budu používat hlavně při placení přes internet. Můj tutor Uudo mi taky ukazoval, že to například používají při posílaní dokumentů přes email, ten dokument otevřou jen lidé, kteří jsou napsaní v seznamu a vloží svoji ID card do čtečky. Takže důležité dokumenty máte zas o něco lépe chráněny. Super:-) Kdy tohle dorazí i k nám?

A další dnešní událost je trochu smutnější, dneska večer odjíždí zpět domů dobrovolnice Katerina z Makedonie. Katerina a Pierre jsou dobrovolníci, které tady v Pärnu střídám. A tak byl pro ni dnes připraven slavnostní oběd s úžasným dortem,ňam:-). A večer se s ní jdeme rozloučit k autobusu. Odjíždí také její přítel Daire z Irska, který dělal dobrovolníka v Talinu.

Good bye Katerina a Daire.:-(

Trochu jsem zapomněla napsat, co už jsem všechno tady zažila. Takže k tomu se doufám dostanu v dalším mém psaním, kdy se chci vrátit na úplný začátek mé cesty.:-)

..........................................................................................................................................

Only a small comment before you read this post:

This already is the second blog that I established this week:-D. First blog I established on Monday, but a few things I did not like it there, so I eventually moved my blog here. So this post I wrote on Tuesday, 25.9. 2012. But this is officially my first blog. :-) I hope I will not move :-).


Hello everybody:-)

A news day is that I got Estonian ID card for temporary stay after a week:-) It would took one month in Czech Republic. This card has the same size as our new ID card. This card has also a chip in themselves, do not know if our new ID card already has also chip, that serves as an electronic signature. So I'll use it mainly for paying over the internet. My tutor Uudo showed me how he use it when sending documents via email, these documents open only people who are writing in the list and inserts their ID card into the reader. So important documents are better protected. Super :-) When will it arrive to us?

And the next the event day is a little sadder because volunteer Katerina from Macedonia will leaving  back home tonight. Katerina and Pierre are volunteers that I alternate here in Pärnu. And so they were preparing for her the special lunch with the amazing cake, yum :-). And in the evening we will go with her to say goodbye to the bus. Also her boyfriend Daire from Ireland will leave Estonia today, which did volunteer in Tallinn.

Good bye Katerina a Daire.:-(

I sort of forgot to write what I have already experienced everything here. So I hope to get to it in my next writing, when I want to get back to the very beginning of my journey. :-)

1 komentář:

  1. ten čip o kterém píšeš je u nás v občance taky, resp. se tě při vyřízení občanky zeptají jestli ho tam chceš, kvůli elektronickému podpisu atd. stojí to ale docela dost, myslím že 500-1000, bez čipu nic neplatíš. Zatím to není moc rozšířené, ale ta možnost tu je:)zdraví tě pantáta

    OdpovědětVymazat